Výpověď ze zdravotních důvodů během nemocenské a proplacení dovolené

Otázka

Dobrý den, jsem od 14. 1. 2023 na neschopence, až do teď. Ze zdravotních důvodu jsem dala výpověď.

Dohodli jsme se se zaměstnavatelem, že odejdu dohodou 6. 10. 2023. Musí mi proplatit zbytek dovolené nebo ne?

Děkuji za odpověď

Vyřešeno
Iva B. 2 měsíce 1 Odpověď 98 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Ukončení pracovního poměru, je v zásadě jediný případ, kdy zákoník práce připouští možnost proplacení nevyčerpané dovolené. Jinak je na náhradu mzdy nárok, pouze při čerpání dovolené.

  Viz zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 222:

  § 222 Náhrada za dovolenou

  (1) Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

  (2) Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.

  Při ukončení zaměstnání, tedy máte nárok, aby vám zaměstnavatel proplatil nevyčerpané hodiny dovolené. Na důvodu pro ukončení zaměstnání nezáleží.

  Nárok na proplacení dovolené, je jak při výpovědi ze strany zaměstnance, tak při výpovědi od zaměstnavatele nebo i při ukončení pracovního poměru dohodou (i při výpovědi ze zdravotních důvodů, je tedy nárok na proplacení nevyčerpané dovolené)).

  Pozor pouze na tom, že pokud jste byla skoro celý rok v pracovní neschopnosti, tak vám v tomto roce nemusel vzniknout nárok na dovolenou.

  Na dovolenou vzniká nárok, pokud jste v zaměstnání pracovala alespoň 4 týdny (máte odpracovány alespoň 4 násobky stanovené týdenní pracovní doby).

  Pro nárok na dovolenou, se může započítat i doba v pracovní neschopnosti (může to být až 20 týdnů z neschopenky).

  Je to ale možné pouze za předpokladu, že mimo dobu pracovní neschopnosti, máte v daném kalendářním roce odpracováno alespoň 12 týdnů (12 násobků stanovené týdenní pracovní doby).

  Viz zákoník práce, paragraf 216:

  (2) Jen do výše dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby nebo dvacetinásobku kratší týdenní pracovní doby se pro účely dovolené považuje za výkon práce doba zameškaná v témže kalendářním roce z důvodu

  a) dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,

  b) karantény nařízené podle jiného právního předpisu,

  c) čerpání rodičovské dovolené, s výjimkou doby, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,

  d) jiných důležitých osobních překážek v práci podle § 199, s výjimkou překážek uvedených v prováděcím právním předpisu podle § 199 odst. 2.

  (3) Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci uvedených v odstavci 2 pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď