Student prezenčního studia nad 26 let – podpora v nezaměstnanosti

Otázka

Dobrý den, ráda bych se zeptala na svou situaci. Jsem studentka prezenčního studia a za měsíc dovrším 26 let.

Aktuálně mám pracovní úvazek ve formě DPP (takto již přes 10 let), nicméně od října jej již mít nebudu a přemýšlím, že při psaní diplomky bych do ledna nepracovala.

Je zde možnost přihlásit se na Úřad práce a získávat podporu v nezaměstnanosti?

Podle čeho by se vypočítávala, pokud by taková podpora existovala?

Vyřešeno
, , Jana R. 9 měsíců 1 Odpověď 193 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Jednou z hlavních podmínek, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, je minimální „odpracovaná“ doba. Musíte mít alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky. Jako „odpracovaná“ doba se započítává účast na důchodovém pojištění.

  Nárok na podporu v nezaměstnanosti, může vzniknout i na základě práce na dohodu o pracovní činnosti (DPP).

  U DPP se odvádí pojištění – zdravotní a sociální (důchodové), v těch měsících, kdy je příjem nad 10 000 Kč. V takovém případě, se z výplaty za DPP, strhává sociální pojištění (6,5%), zdravotní pojištění (4,5%) a daň (15%). Další odvody platí i zaměstnavatel.

  Pokud ale máte u DPP příjem do 10 000 Kč měsíčně (včetně), tak se platí jenom daň (15%) a odvody na pojištění se nestrhávají. Z pohledu nároku na podporu, se taková DPP (s příjmem do 10 tisíc) nepočítá jako „odpracovaná“ doba.

  Pokud by vám do období předchozích 24 měsíců (před tím, než byste šla na Úřad práce), spadalo alespoň 12 měsíců, kdy se vám z DPP strhávalo pojištění, pak by mohl být nárok i na podporu v nezaměstnanosti.

  Pokud ale máte u DPP příjem nižší (do 10 tisíc), tak nárok na podporu vzniknout nemůže (samotná doba studia, nemá pro nárok na podporu žádný význam).

  Pokud by byla splněna podmínka pro nárok na podporu na základě práce na DPP, pak by se výpočet podpory prováděl standardním způsobem – na základě průměrného výdělku. Postup výpočtu průměrného výdělku, je stanoven v zákoníku práce.

  Pozor také na to, že jako uchazeč o zaměstnání (což je předpoklad pro nárok na podporu v nezaměstnanosti), také musíte splňovat všechny povinnosti, které jsou s tím spojené.

  Chodit na pravidelné schůzky na ÚP, aktivně spolupracovat při hledání zaměstnání, přijmou práci sjednanou Úřadem práce, podstoupit rekvalifikaci, apod. Což by mohlo být v kolizi s vaším záměrem „nepracovat a psát diplomku“.

  Pro studenty platí i další omezení. Jako student nemůžete být uchazečem o zaměstnání. Tj. nemůžete být evidována na Úřadu práce, ani bez nároku na podporu v nezaměstnanosti.

  Student může být zařazen do evidence na Úřadu práce, pouze v případě, že má během posledních 2 roků, „odpracováno“ alespoň 12 měsíců (stejná podmínka, jako pro nárok na podporu v nezaměstnanosti).

  Pozor také na to, že po dovršení věku 26 roků, vám může vznikat povinnost, abyste si sama platila zdravotní pojištění (netýká se studentů, kteří studují v doktorském studijním programu).

  Od následujícího měsíce (po 26 narozeninách), pokud za vás neplatí zdravotní pojištění zaměstnavatel, nebo pokud není jiný důvod, proč by za vás dále platil ZP stát, máte povinnost platit si minimální zdravotní pojištění sama.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď