Nemocenská ve výpovědi ve zkušební době – musí mi ji zaměstnavatel platit?

Otázka

Dobrý den, jsem v novém zaměstnání ve zkušební době. Včera 24. 3. 2023, si mě šéfová zavolala, aby mi sdělila, že pro nadbytečnost končím.

Dohodli jsme se, že bych ještě po a út odpracovala, a pak si do konce měsíce vybrala dovolenou.

A chtěla po mě podepsat nějaké 2 papíry, což jsem udělala. Já husa pitomá ale v tom šoku vlastně ani nevím, co jsem podepsala a nic do ruky jsem nedostala.

A teď k mé otázce když bych šla např. v úterý marodit musí mi těch prvních 14 dní platit nebo ne? A budu placená až od 15tého dne OSSZ?

Děkuji za odpověď

Vyřešeno
, Nikola 9 měsíců 1 Odpověď 371 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Během zkušební doby, může zaměstnavatel i zaměstnanec, ukončit pracovní poměr kdykoliv, bez uvedení důvodu. Nejedná se o výpověď, ale o zrušení pracovního poměru ve zkušební době (viz paragraf 66, zákoník práce)

  § 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

  (1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

  (2) Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

  Pracovní poměr, může být i během zkušební doby ukončen dohodou. Dohoda o ukončení pracovního poměru, není nijak významně limitována – předpokládá se, že jde o vzájemnou dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, se kterou oba dobrovolně souhlasí.

  Pokud by se jednalo o „běžnou“ výpověď pro nadbytečnost (z organizačních důvodů), pak platí odlišné podmínky (výpovědní doba 2 měsíce, nárok na odstupné, neschopenka by mohla mít vliv na prodloužení výpovědní doby, atd.).

  Během zkušební doby, platí omezení pro zaměstnavatele, kdy nemůže ukončit (zrušit) pracovní poměr, během prvních 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnance (po 14 dnech už to během zkušební doby možné je).

  Oznámení o ukončení pracovního poměru ve zkušební době (což je zřejmě jeden z těch papírů, co jste dostala), je platné k datu doručení – v oznámení může být specifikováno i budoucí datum.

  Záleží tedy i na tom, jakou přesnou formu, má vaše ukončení pracovního poměru (zrušení pracovního poměru ve zkušební době x dohoda o ukončení pracovního poměru x výpověď).

  Během pracovní neschopnosti, je nejprve nárok na náhradu mzdy za nemoc. Tuto nemocenskou platí zaměstnavatel. Náhrada mzdy za nemoc, je ve výši 60% z průměrného hrubého hodinového výdělku (případně je to z pravděpodobného výdělku).

  Náhradu mzdy za nemoc, platí zaměstnavatel jen v době, kdy jste jeho zaměstnancem. Po skončení zaměstnání, už není nárok na náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele.

  Od 15 dne neschopenky, je nárok na nemocenské dávky. Ty jsou nejprve ve výši 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu (vypočítá se z hrubé mzdy za posledních 12 měsíců, případně z kratšího období, apod.).

  Nemocenské dávky, se postupně zvyšují. U dlouhodobější pracovní neschopnosti (od 31 dne) je to už 66%. A následně je to 72% (od 61 dne).

  Na nemocenské dávky (platí ČSSZ, resp. řeší místně příslušná OSSZ), je nárok i po skončeném zaměstnání – pokud neschopenka začala ještě v době zaměstnání nebo do 7 dní od skončení pracovního poměru.

  Na nemocenské dávky, může být nárok až 380 dní (od začátku neschopenky). Zdravotní pojištění platí stát, doba se počítá jako náhradní doba důchodového pojištění. Po skončení neschopenky, může vznikat nárok na podporu v nezaměstnanosti.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď