Nárok na dovolenou za neplacené volno – proplacení dovolené při výpovědi

Otázka

Dobrý den, mohu se zeptat, jak to budu mít s nárokem na dovolenou v roce 2023?

Do 13. 3. 2023, jsem byla na rodičovské dovolené. Po skončení rodičovské, jsme se v zaměstnání domluvili, že budu mít neplacené volno.

Od 13. 3. 2022 jsem na neplaceném volnu, které bych nyní chtěla ukončit výpovědí dohodou o rozvázání pracovního poměru.

Má otázka zní, jestli mi vznikl mi nějaký nárok na dovolenou za ten půl rok rodičovské dovolené + neplaceného volna?

Budu mít nárok na proplacení nějaké dovolené při ukončení zaměstnání?

Děkuji za odpověď a přeji hezký den

Vyřešeno
, , Vendy 1 rokem 1 Odpověď 754 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Pro nárok na dovolenou, se může započítat i doba, kdy nejste přítomna v zaměstnání a nepracujete. Pro nárok na dovolenou, se tak může započítat třeba neschopenka (pracovní neschopnost), rodičovská dovolená nebo i zmíněné neplacené volno.

  Aby vznikal nárok na dovolenou i za takto „zameškanou dobu“, pak ale musíte mít v zaměstnání, v daném kalendářním roce, odpracováno alespoň 12 týdnů (dvanáctinásobek vaší běžné týdenní pracovní doby).

  Viz zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 216:

  (2) Jen do výše dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby nebo dvacetinásobku kratší týdenní pracovní doby se pro účely dovolené považuje za výkon práce doba zameškaná v témže kalendářním roce z důvodu

  a) dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,

  b) karantény nařízené podle jiného právního předpisu,

  c) čerpání rodičovské dovolené, s výjimkou doby, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,

  d) jiných důležitých osobních překážek v práci podle § 199, s výjimkou překážek uvedených v prováděcím právním předpisu podle § 199 odst. 2.

  (3) Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci uvedených v odstavci 2 pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby.

  Pokud jste v roce 2023, ale v zaměstnání vůbec nepracovala, měla jenom rodičovskou dovolenou a následně ihned neplacené volno, pak vám nevzniká nárok na dovolenou vůbec.

  Jiná situace by mohla být, pokud byste v roce 2023 byla na mateřské dovolené. Mateřská dovolená, se z pohledu nároku na dovolenou, započítá jako „výkon práce“.

  Rodičovská dovolená nebo neplacené volno, se může započítat jen maximálně v rozsahu 20 týdnů a pouze v případě, že mimo takto „zameškanou“ dobu, je odpracováno alespoň 12 týdnů (dvanáct násobků týdenní pracovní doby).

  V roce 2023 tedy není žádný nárok na dovolenou, při ukončení zaměstnání nevznikne nárok na proplacení dovolené (pokud tedy nemáte nějakou převedenou dovolenou z předchozích let).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď