Žádost o příspěvek na bydlení v nájmu

Otázka

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat.

Bydlíme v bytě 3 (já, partner a syn). Partner je napsán jako nájemce bytu a já se synem jsme ve smlouvě napsaný, jako osoby spolubydlící. Všichni 3 zde máme trvalý pobyt.

Má otázka tedy zní: můžu o příspěvek na bydlení žádat na své jméno nebo musíme na jméno partnera?

Děkuji za odpověď a přeji hezký den ☀️

Vyřešeno
, , Vendula 1 rokem 1 Odpověď 728 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Žadatelem o příspěvek na bydlení, může být vlastník bytu (domu) nebo nájemce (případně i ten, kdo má podnájemní smlouvu, atd.).

  Zákon dále připouští, aby žadatelem byl i manžel/manželka vlastníka, nebo nájemce (pokud je nájemní smlouva uzavřena na oba manžele). V případě manželů, může pochopitelně o příspěvek, žádat jen jeden z nich.

  Viz zákon o státní sociální podpoře (zákon číslo 117/1995 Sb.), paragraf 24:

  (2) Za vlastníka bytu se považuje i vlastník nemovitosti, ve které je byt, který vlastník užívá. Za vlastníka bytu se považuje i manžel, který užívá byt na základě práva bydlení odvozeného od vlastnického práva druhého manžela, pokud nárok na příspěvek na bydlení neuplatňuje manžel jako vlastník bytu. Za vlastníka bytu se pro účely tohoto zákona považuje i osoba, která užívá byt na základě služebnosti užívání celého bytu. Za nájemce bytu se pro účely tohoto zákona považuje i podnájemce celého bytu, který byt užívá se souhlasem vlastníka bytu. Pro účely tohoto zákona, jde-li o podnájemní vztah, nájemce vstupuje do práv a povinností vlastníka bytu a podnájemce do práv a povinností nájemce bytu. Za nájemce bytu se považují oba manželé, mají-li k bytu společné nájemní právo47b). Za dobu trvání nájemního vztahu se pro účely nároku na příspěvek na bydlení považuje i doba od zániku členství v bytovém družstvu do uplynutí lhůty k vyklizení bytu, doba od smrti nájemce služebního bytu nebo bytu zvláštního určení do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto bytu a doba od trvalého opuštění služebního bytu nebo bytu zvláštního určení jeho nájemcem do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto bytu.

  Vzhledem k tomu, že Vy zřejmě nejste v nájemní smlouvě vedena jako nájemce, ale pouze jako spolubydlící osoba, pak musí být žádost o příspěvek napsána jménem vašeho partnera. Pouze on splňuje příslušnou podmínku zákona, že je nájemcem bytu.

  Žádost o příspěvek by tedy měla být primárně napsaná na něj, vy a syn tam budete uvedeni jako další osoby.

  Ve výsledku, je to vlastně úplně jedno – pro nárok na příspěvek a jeho výši to ve výsledku nemá žádný vliv – vždy se tam uvádí všechny osoby, které v bytě bydlí. Záleží pak na počtu osob, jejich příjmech a u dětí i na jejich věku, a na dalších faktorech.

  Formálně je ale nutné, aby to bylo tak, jak požaduje zákon. Viz příslušný formulář žádosti (viz. zde na webu MPSV), v žádosti bude nutné uvést vztah žadatele k bytu – tj. že přítel je nájemce (což vy nejste).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď