Z čeho se mi bude počítat podpora v nezaměstnanosti po dlouhodobé neschopence?

Otázka

Léta pracuji ve stejné práci. V září mi skončí dlouhodobá neschopenka.

Pokud ukončím zaměstnání k 31. 12. 2022 (výpověď z nadbytečnosti,) ze kterého období se mi budou vypočítávat dávky v nezaměstnanosti?

Ze 3. nebo 4. Čtvrtletí. Na ÚP bych šla v lednu 2023.

Děkuji

Vyřešeno
, Zdeňka F. 1 rokem 1 Odpověď 1881 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Podpora v nezaměstnanosti, se vypočítá na základě průměrného čistého výdělku, v posledním ukončeném zaměstnání.

  Pokud ukončíte zaměstnání 31. 12. 2022, pak se pro výpočet podpory, použije průměrný výdělek za 3 čtvrtletí roku 2022.

  Pokud by bylo zaměstnání ukončeno až v lednu 2023, pak by se pro výpočet podpory použil průměrný výdělek za 4 čtvrtletí 2022 (vždy poslední předchozí ukončené kalendářní čtvrtletí).

  V případě, že jste nyní v pracovní neschopnosti a ve 3 čtvrtletí 2022 (měsíce červenec až září 2022), nebudete mít odpracováno alespoň 21 směn, pak se nedá určit průměrný výdělek.

  To, že dostáváte nemocenské dávky, nehraje žádnou roli – nemocenské dávky nejsou příjem ze zaměstnání, který by se projevil ve výpočtu průměrného výdělku.

  V takovém případě, se na místo průměrného výdělku, použije pravděpodobný výdělek. Viz zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.), paragraf 355:

  § 355 Pravděpodobný výdělek

  (1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

  (2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď