Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Výpočet dovolené, se odvíjí od počtu odpracovaných hodin v aktuálním kalendářním roce, od toho, jakou máte týdenní pracovní dobu, a na kolik dovolené máte u zaměstnavatele nárok. Tyto údaje neznám, takže vám mohu poradit pouze v obecné rovině.

  Pro výpočet dovolené, jsou zde podstatné dvě věci:

  1) Nárok na dovolenou vám vzniká, pokud jste v aktuálním roce, odpracovala alespoň 4 týdny – viz odstavec 3, paragraf 213, zákoník práce:

  (3) Zaměstnanci, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok podle odstavce 1 nebo 2, avšak za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci alespoň po dobu 4 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší poměrná část dovolené.

  2) Pracovní neschopnost, se pro účely nároku na dovolenou započítá, pouze pokud jste v aktuálním roce, odpracovala alespoň 12 týdnů. Pak se může započítat až 20 týdnů z neschopenky, či z jiné zameškané doby.

  Viz paragraf 216, zákoník práce, odstavec 2 a 3:

  (2) Jen do výše dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby nebo dvacetinásobku kratší týdenní pracovní doby se pro účely dovolené považuje za výkon práce doba zameškaná v témže kalendářním roce z důvodu

  a) dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,

  (3) Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci uvedených v odstavci 2 pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby.

  Pokud jste v aktuálním roce, odpracovala 4 týdny, pak by vám měl vznikat nárok na dovolenou v rozsahu 4/52 z celkové roční dovolené (konkrétní údaje ale neznám).

  Pracovní neschopnost, se vám pro dovolenou nezohlední, nebylo odpracováno alespoň 12 týdnů.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď