Trvalý pobyt – přihlášení na městský úřad

Otázka

Dobrý den, z města, kde mám trvalý pobyt, jsem se přestěhoval do jiného města.

Nájemní smlouva je napsaná na mojí ženu, a já ve smlouvě nejsem uveden (pronajímatel si nepřeje, abych tam byl uveden, kvůli insolvenci).

Je nějaká možnost, přihlásit se na MěÚ, ve městě kde zrovna bydlím?

Mám trvalé bydliště asi 220 Km od adresy, kde momentálně žiji.

Vyřešeno
Daniel H. 2 roky 1 Odpověď 1206 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Není žádná možnost, jak byste se mohl Vy sám, přihlásit k trvalému pobytu, na městském úřadu, v místě kde nyní bydlíte. V zákonech není žádná možnost, jak zajít na MěÚ, a nechat si tam zřídit trvalé bydliště není.

  Trvalé bydliště na městském úřadu, vám může vzniknout ve chvíli, kdy někdo požádá o zrušení vašeho trvalého bydliště, a není známa vaše nová adresa.

  Uvedu příklad – někde pronajmete byt, zřídíte si tam trvalé bydliště a po nějaké době se odstěhujete. Po skončení nájemní smlouvy na daný byt, se může majitel bytu obrátit na městský úřad, a podat zde žádost o úřední zrušení vašeho trvalého pobytu (jsou pro to určité požadavky a zákonné lhůty, ale to je teď vedlejší).

  Pokud městskému úřadu nebude známa vaše nová adresa, aby vám mohl změnit trvalé bydliště na novou adresu, pak jako novou adresu vašeho trvalého bydliště, zaeviduje adresu městské úřadu v místě, kde jste měl naposledy trvalé bydliště.

  Tj. i kdybyste si nyní nechal zrušit trvalé bydliště ve městě, které uvádíte ve svém dotazu, a neměl jinou adresu, která by mohla být vedena jako váš TP, tak by vám jako novou adresu trvalého bydliště zaevidovali městský úřad v tom vzdáleném městě.

  Viz zákon o evidenci obyvatel, zákon číslo 133/2000 Sb., paragraf 10, odstavec 5:

  (5) Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen. V případě osvojení občana do zahraničí se adresou místa trvalého pobytu osvojeného dítěte stává sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu mělo osvojené dítě poslední místo trvalého pobytu, a současně se trvalý pobyt ukončí.

  Pokud byste měl nájemní smlouvu v bytě, kde nyní bydlíte, tak byste mohl trvalý pobyt zřídit zde, i bez souhlasu majitele. Nájemník, nepotřebuje souhlas majitele bytu. Pokud ale není nájemní smlouva na vaše jméno, a nejste v ní ani uveden, pak to bez souhlasu majitele bytu bohužel nejde.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď