Rodičovský příspěvek a sociální/zdravotní pojištění

Otázka

Dobrý den, prosím o informaci v nastalé situaci:

1) manželka je v domácnosti – péče o dítě do 4 let věku,

2) při narození dalšího dítěte budu čerpat rodičovský příspěvek na nově narození dítě, jako pracující otec (rodičovskou dovolenou brát nebudu),

3) v případě následného ukončení pracovního poměru (bude můj případ), jak je to s pojištěním a evidencí na ÚP?

Zda mám povinnost někde hlásit pobírání RP, ukončení zaměstnání, nepochybně na ZP ano.

Jinými slovy, zda můžu po nějakou dobu vypomáhat manželce doma z titulu pobírání RP, když nebudu na rodičovské dovolené, aniž bych se musel evidovat na ÚP či si sám platit pojištění?

A zda případně se doba pobírání RP bere jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění, pokud bude trvat 1 rok a déle?

Děkuji za odpověď.

Vyřešeno
Radek 1 rokem 1 Odpověď 1035 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Placení zdravotního pojištění, je povinné podle příslušného zákona. U sociálního (důchodového) pojištění je to jinak, tam tato povinnost není.

  Pokud byste byl po skončeném zaměstnání vedený v evidenci Úřadu práce, pak za vás zdravotní pojištění platí stát. Doba na ÚP, se vám následně může započítat i jako doba pojištění, pro nárok na důchod. Při splnění příslušných podmínek, můžete mít také nárok na podporu v nezaměstnanosti.

  Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, je stát plátcem zdravotní pojištění, za příjemce rodičovského příspěvku, nebo i za ženy na mateřské dovolené, za osoby na rodičovské dovolené, případně i za osoby, pečující alespoň o jedno dítě do 7 roků (nebo dvě děti do 15 roků).

  Viz zákon číslo 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění, paragraf 7:

  § 7

  (1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

  c) příjemce rodičovského příspěvku;

  d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění;

  k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

  Skutečnost, že po skončení zaměstnání, spadáte do nějaké skupiny osob, za které platí zdravotní pojištění stát, je nutné své zdravotní pojišťovně oznámit do 8 dní. Viz informace na webu VZP (nevím, kde jste pojištěný, ostatní zdravotní pojišťovny to budu mít podobné).

  Sociální pojištění stát přímo neplatí, ale doba péče o dítě, až do jeho případných 4 roků, se považuje za účast na důchodovém pojištění (náhradní doba).

  Viz zákon o důchodovém pojištění, zákon číslo 155/1995 Sb., paragraf 5

  (2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále

  c) osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let,

  Po 4 roce dítěte, by případně bylo nutné platit si dobrovolné důchodové pojištění (zde je to jinak, než u zdravotního, kde stát platí ZP za osobu pečující o dítě až do 7, resp. do 15 roků).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď