Nárok na nemocenskou a PPM po skončení 4 leté rodičovské

Otázka

Dobrý den,

V zaměstnání mám smlouvu na dobu neurčitou od roku 2011 a nyní jsem na rodičovské.

Synovi budou 4 roky, čerpám rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte a současně jsem poslední rok rodičovské na neplaceném volnu (zaměstnavatel souhlasil). Syn se ani z kapacitních důvodů, nedostal do žádné z místních školek.

Kdybych otěhotněla nyní, tj. někdy těsně před nástupem do zaměstnání, měla bych ještě nárok na nemocenskou (z důvodu rizikového těhotenství) a následnou PPM, pokud jsem už téměř rok právě na neplaceném volnu?

Dříve se nám bohužel těhotenství 2 krát nevydařilo a nastoupit do zaměstnání nebudu moci – syn se dostane do MŠ nejdříve v září.

Děkuji moc za odpověď

Vyřešeno
, , , , , Bára 1 rokem 1 Odpověď 682 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Hana Nejedlá
  0

  Pokud by vám měla začít pracovní neschopnost (neschopenka z důvodu rizikového těhotenství), ještě během doby, kdy budete na neplaceném volnu, pak by vám nárok na nemocenskou nevznikal.

  Na nemocenské dávky (a ani na náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele během prvních 14 dní), není nárok v době, kdy máte pracovní volno, bez náhrady příjmu.

  Viz. například zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 28, odstavec 5:

  (5) Nemocenské se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu nebo služební volno, za které nebyl poskytnut služební příjem nebo služební plat, pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena nejdříve dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno. Ustanovení věty první neplatí v případě, kdy pojištěnka nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, v případě, kdy pojištěnec byl uznán dočasně práce neschopným podle § 57 odst. 1 písm. e) a f) a v případě pracovního nebo služebního volna poskytnutého z důvodů ošetřování nebo péče uvedených v § 39 odst. 1 písm. a) nebo b).

  Na nemocenské dávky (a i na náhradu mzdy za nemoc), ale můžete mít nárok ihned, po návratu zpět do zaměstnání z neplaceného volna (není potřeba nějaká „minimální odpracovaná doba“).

  Takže, pokud byste zjistila, že jste těhotná, pak byste se mohla se zaměstnavatelem domluvit na předčasném ukončení neplaceného volna.

  A ihned po „nástupu“ do zaměstnání, byste si mohla nechat vystavit neschopenku (datum zahájení neschopenky, musí být až po skončení neplaceného volna).

  A v podstatě byste tak rovnou z neplaceného volna, šla na neschopenku (pozor jen na termín ukončení neplaceného volna, a termín začátku neschopenky).

  Pak byste měla během prvních 14 dní na neschopence, nárok na náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele (vycházelo by se z pravděpodobného výdělku). A následně, od 15 dne, byste měla nárok i na nemocenské dávky.

  Měla byste pak mít i nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). U té je podstatné to, že byste v době začátku PPM byla stále zaměstnaná. To, že byste byla v pracovní neschopnosti, v zásadě nehraje žádnou roli.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď