Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Případný nárok na příspěvek na bydlení, nijak nesouvisí s tím, jestli jste studentka, zaměstnanec, nezaměstnaná, podnikatel, důchodce, nebo něco jiného.

  Podstatné je splnění příslušných podmínek. Pak nárok je.

  O příspěvek na bydlení, je možné žádat v nájmu, v bytě v osobním vlastnictví (což se váš zřejmě netýká) nebo u podnájmu (pokud se jedná o podnájem celého bytu). Základním předpokladem tedy je platná nájemní smlouva, nebo podnájemní smlouva na celý být.

  Mezi další předpoklady patří to, že náklady na bydlení (dokládají se průměrné náklady za předchozí kalendářní čtvrtletí), jsou vyšší než 30% vašeho příjmu (v Praze vyšší než 35%).

  Mezi náklady se započítávají skutečně zaplacené náklady, jako je nájemné, platby za energie (elektřina, plyn, atd.) nebo platby za služby.

  Mezi příjmy, se započítávají příjmy všech osob, které v bytě skutečně bydlí (to kde máte vy nebo další osoby trvalé bydliště nehraje roli).

  Mezi příjmy se započítávají jak příjmy z výdělečné činnosti, tak i případně výživné (jako student máte nárok na výživné od rodičů).

  U příjmů i nákladů na bydlení se posuzují průměrné příjmy/náklady za předchozí kalendářní čtvrtletí.

  O případném nároku na příspěvek, pak mimo jiné rozhoduje i velikost města/obce a počet osob, které v bytě skutečně bydlí (od toho se odvíjí normativní náklady na bydlení).

  O příspěvek na bydlení, je nyní možné žádat i online – je potřeba elektronická identita. Viz. žádost na webu MPSV.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď