Může zaměstnavatel jednostranně zkrátit pracovní dobu?

Otázka

Dobrý den,

zaměstnavatel se mnou uzavřel pracovní smlouvu na dobu určitou – na pozici učitel, nejprve na 1 rok, poté ji prodloužil na 3 roky – můj pracovní poměr se skončí 31. 8. 2023.

Po tomto datu mi ji ovšem již prodloužit nehodlá, protože by mi vznikl nárok na uzavření smlouvy na dobu neurčitou a to je pro něho nepřijatelné.

Sjednaný rozsah přímé vyučovací činnosti v dosud platné smlouvě činil 60% z plné míry. Nicméně aktuálně po mě zaměstnavatel požaduje tuto činnost pouze v rozsahu 40% (snížení úvazku učitele), čímž se mi výrazně sníží platové ohodnocení.

Tímto se dostávám do krajně nevýhodné pozice zvláště v případě, že po skončení pracovního poměru dnem 31. 8. 2023 bych zůstala nezaměstnanou a ze sníženého příjmu by se mi následně vypočetla podpora v nezaměstnanosti.

Z důvodu vyššího věku spolu se zdravotním omezením patřím do skupiny znevýhodněných na trhu práce. Prosím, poraďte, jaké mám možnosti řešení své situace.

Děkuji

Vyřešeno
, , Linda 1 rokem 1 Odpověď 1327 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Každá změna pracovní smlouvy (podmínky, místo výkonu práce, druh vykonávané práce, rozsah týdenní pracovní doby, dohodnutá výše mzdy, apod.), je možná jen na základě písemné dohody obou zúčastněných stran.

  Zaměstnavatel vám nemůže zkrátit „úvazek“ (zkrátit pracovní dobu) jednostranným rozhodnutím. Musí být jedině uzavřena dohoda (dodatek ke smlouvě), se kterým budete dobrovolně souhlasit.

  Zaměstnavatel vás ani nemůže nějak „donutit“ podepsat nějakou dohodu, se kterou byste nesouhlasila.

  Zaměstnavatel, vám pouze může navrhnout nějakou změnu – což učinil. Pokud s touto změnou nesouhlasíte, pak ji nemusíte akceptovat, a nic se pro vás bezprostředně nemění.

  Pochopitelně je možné, že zaměstnavatel pro vás skutečně nemá práci. Pak má možnost, dát vám standardní výpověď pro nadbytečnost. Výpověď ze strany zaměstnavatele je možná, i když je sjednána smlouva na dobu určitou. Postupuje se v souladu se zákoníkem práce.

  V případě výpovědi ze strany zaměstnavatele, by zde byla výpovědní doba 2 měsíce (začíná až od začátku následujícího měsíce, po doručení výpovědi). Současně byste měla nárok i na odstupné (v závislosti na délce pracovního poměru, u vás tedy minimálně trojnásobek průměrného měsíčního výdělku).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď