Změny a zkrácení insolvence v roce 2021

Otázka

Dobrý den,

Dočetla jsem se na internetu, že by se v roce 2021 měla zkrátit insolvence jen na 3 roky. Je o pravda?

A pokud ano, bude se to týkat i těch, kdo jsou již v insolvenci?

Mám od soudu schválené oddlužení, které už skoro 2,5 roku splácím. Znamenalo by to, že by mi insolvence mohla skončit už letos?

Děkuji za informace

Vyřešeno
Jiřina H. 3 roky 1 Odpověď 4137 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Jan Beneš
  0

  Na konci roku 2020 (22. listopadu 2020), schválila vláda návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

  Jednou ze změn v tomto návrhu na změnu insolvenčního zákona, je i zkrácení insolvence, jen na 3 roky.

  Aktuálně může soud oddlužení schválit na 5 roků (pro většinu žadatelů o oddlužení) nebo na 3 roky (zpravidla pro starobní nebo invalidní důchodce nebo třeba pro ty, kteří mají většinu dluhů z doby před 18 rokem).

  Podle návrhu změny zákona, by nově insolvence byla jen na 3 roky. Nově by tedy platilo:

  § 412a

  Splnění oddlužení

  (1) V oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty jsou splněny předpoklady pro osvobození dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, jestliže

  a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši, nebo

  b) po dobu 3 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.

  Návrh zákona ale zatím nebyl schválen ani v Parlamentu a ani v Senátu. V návrhu je stanoveno datum účinnosti zákona až od poloviny roku 2021. Konkrétně až od 1. 7. 2021.

  Čl. III

  Účinnost

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.

  To znamená, že na schválení zákona je ještě poměrně dost času. Záleží tedy na tom, jestli bude zákon včas projednán a schválen, tak aby mohl začít platit od poloviny roku 2021.

  Pokud by byl zákon schválen a začal platit od 1. 7. 2021, pak by se ale většina změn vztahovala jen na insolvenční řízení, zahájená až po nabytí účinnosti zákona.

  Čl. II

  Přechodná ustanovení

  1. Není-li dále stanoveno jinak, v insolvenčních řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 182/2006 Sb. Ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  Takže pokud jste již nyní v insolvenci, tak by se na vás tato změna (zkrácení doby insolvence), neměla vztahovat.

  Je ale pochopitelně i možné, že v průběhu schvalování novely insolvenčního zákona v Parlamentu nebo Senátu, budou doplněny i nějaké pozměňovací návrhy. Takže ve finále to může být i jinak.

  Každopádně zkrácení doby insolvence, začne platit až po schválení příslušného zákona. A nejdříve od poloviny roku 2021. Do té doby, se to ještě může změnit.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď