Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Pro nárok na sociální dávku porodné, jsou posuzovány příjmy v rozhodném období.

  Rozhodným obdobím u porodného je předchozí kalendářní čtvrtletí, před narozením dítěte.
  Pokud by se mělo dítě narodit například nyní, v únoru 2021, pak jsou rozhodným obdobím měsíce říjen až prosinec 2021.

  Rodičovský příspěvek je započítáván jako příjem, pro nárok na porodné. A to v měsíci (čtvrtletí), kdy byl skutečně vyplacen.

  Je to explicitně uvedeno přímo v příslušném zákonu, kterým se řídí posuzování nároku na dávky státní sociální podpory. Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 5:

  § 5

  (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují

  f) rodičovský příspěvek pro nárok na přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné,

  (3) Zjišťuje-li se rozhodný příjem za rozhodné období, započítávají se příjmy uvedené

  a) v odstavci 1 písm. a) bodu 1 a v odstavci 1 písm. b) bodech 5, 7 až 10 v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly zaúčtovány,

  b) v odstavci 1 písm. a) bodech 3 a 4 a v odstavci 1 písm. b), bodech 1 až 4 a 6, v odstavci 1 písm. c) a v odstavci 1 písm. d), f) až i) v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly vyplaceny.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď