Žádost o rodičovský příspěvek ze zahraničí

Otázka

Dobrý den,

Dlouhodobě žiji s manželem v zahraničí (Libye). Jsem těhotná a budu rodit v Libyi.
Jsem Češka a mám trvalý pobyt v ČR. Manžel je Libyjec a má trvalý pobyt v ČR. V ČR mám odhlášené zdravotní pojištění,

Tady se žádné sociální dávky nevyplácí. Chtěla jsem se zeptat, zda mohu požádat o porodné a rodičovský příspěvek odtud, elektronicky. A případně, jaká je zpětná lhůta pro požádání v ČR?

Děkuji

Vyřešeno
, Anna G. 3 roky 1 Odpověď 748 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  To, že máte trvalé bydliště v České republice, je sice jednou, nikoliv však jedinou podmínkou, abyste měla nárok na sociální dávky, jako je porodné, rodičovský příspěvek nebo přídavky na dítě.

  Podstatné totiž není jen trvalé bydliště, ale i to kde máte faktické bydliště – viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 3:

  § 3 Okruh oprávněných osob

  (1) Dávky státní sociální podpory náleží při splnění dále stanovených podmínek pouze fyzické osobě (dále jen „osoba“), jestliže osoba a osoby společně s ní posuzované

  a) jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu podle zvláštního právního předpisu, jde-li o státní občany České republiky, nebo

  b) mají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince,

  podmínkou je, že mají na území České republiky bydliště.

  Co se rozumí pod pojmem bydliště, je pak upřesněno v paragrafu 5, zákon o pomoci ve hmotné nouzi, zákon číslo 111/2006 Sb.:

  (6) Osoba má bydliště na území České republiky, zejména pokud se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí této osoby s Českou republikou.

  Jak o porodné, tak i případně o rodičovský příspěvek, je sice možné požádat i elektronicky (příslušné formuláře je možné najít na webu Ministerstva práce a sociálních věcí zde.). Jak u porodného, tak i u rodičovského příspěvek ale budete potřebovat i rodný list dítěte.

  O porodné je možné žádat až 1 rok zpětně od porodu. O rodičovský příspěvek je možné žádat maximálně 3 měsíce zpětně. Rodičovský příspěvek ale může být čerpán až do 4 roků dítěte.

  Budete ale muset být schopná doložit, výše uvedené „bydliště“ na území ČR. Vzhledem k tomu, co uvádíte ve svém dotazu – že se v ČR dlouhodobě nezdržujete, nebydlíte zde, nepracujete zde, neodvádíte zde pojištění atd., tak se domnívám, že vám nárok na sociální dávky nevzniká.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď