Z nemocenské na rizikové těhotenství – výpočet mateřské

Otázka

Dobrý den,

v předchozím zaměstnání jsem byla od srpna 2018 do konce února 2020, v nynějším zaměstnání jsem od března 2020. Od listopadu 2020 jsem v pracovní neschopnosti pro pracovní úraz – stále trvá.

Z čeho by se mi vypočítala MD, kdybych z pracovní neschopnosti nastoupila rovnou na rizikové těhotenství, tudíž bych v práci po úrazu nebyla ani den?

Vyřešeno
, , Michaela Z. 1 týdnem 1 Odpověď 15 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Pro výpočet nemocenských dávek (kam spadá i „mateřská“ – peněžitá pomoc v mateřství), je rozhodným obdobím, zpravidla posledních 12 kalendářních měsíců.

  Pokud byste ale v současné pracovní neschopnosti, a následně i na rizikovém těhotenství, byla tak dlouho, že by to pokrylo celých 12 měsíců, pak se výpočet vyměřovacího základu pro mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), provede z předchozího kalendářního roku.

  Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb.,

  (3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.

  (6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.

  Tj. pokud by to vycházelo tak, že v době zahájení mateřské (6 – 8 týdnů před porodem), byste v posledních 12 měsících měla jen neschopenku, pak by se vyměřovací základ pro výpočet PPM, spočítal z předchozího období.

  U vás by se jednalo o kalendářní rok 2020, kdy by se bralo do úvahy období od začátku zaměstnání (březen 2020) do začátku aktuální neschopenky (listopad 2020).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď