Z jakých měsíců se bude počítat podpora v nezaměstnanosti?

Otázka

Dobrý den,

Na konci prosince mi končí pracovní poměr na dobu určitou (k 31. 12. 2021). Zajímalo by mě, z jakých měsíců se bude počítat podpora v nezaměstnanosti?

Jsem momentálně na neschopence (už od poloviny listopadu). Podpora se tedy bude počítat z toho, co jsem měla v říjnu a na začátku listopadu? Takže pak budu mít podporu díky nemocenské nižší?

A taky by mě zajímalo, jak to mám udělat? Mám si nechat hned na začátku ledna 2022 ukončit neschopenku a jít na Úřad práce? Nebo mohu být dál na nemocenské?

Děkuji za informace

Vyřešeno
, , , , Eliška K. 2 roky 1 Odpověď 756 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti od Úřadu práce, se používá průměrný čistý výdělek, za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí, v posledním zaměstnání.

  Postup výpočtu průměrného výdělku, je uveden v zákoníku práce (viz paragraf 351 a dále). Průměrný výdělek se určuje vždy k prvnímu dni, po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.

  Pokud vám pracovní poměr končí 31. 12. 2021, tak tento den spadá ještě do 4 čtvrtletí 2021. V takovém případě se použije průměrný výdělek za 3 čtvrtletí (stanovený k 1. 10. 2021).

  Vaše podpora v nezaměstnanosti, by se tedy měl vypočítat na základě vašich příjmů v měsíci červenec, srpen a září 2021.

  Měsíce říjen, listopad a prosinec by se pro výpočet podpory použily, až kdyby vám zaměstnání skončilo v lednu 2022 (nebo během dalších měsíců spadajících do 1. čtvrtletí 2022).

  Ani v takovém případě, by ale vaše pracovní neschopnost nehrála roli. Průměrný výdělek se počítá na základě skutečného příjmu a skutečně odpracovaných hodin. Náhrada mzdy za nemoc nebo nemocenské dávky, do tohoto výpočtu nijak nevstupují.

  Co se týká pracovní neschopnosti po skončení pracovního poměru na dobu určitou – vaše neschopenka může pokračovat dále. O ukončení pracovní neschopnosti by měl rozhodnout váš ošetřující lékař, na základě vašeho zdravotního stavu.

  Pracovní neschopnost může pokračovat i po skončení zaměstnání. Nadále budete mít nárok na nemocenské dávky, protože vaše neschopenka začala ještě během zaměstnání. Na nemocenské dávky můžete mít nárok až po dobu 380 dní od začátku neschopenky.

  Dokud nebude ukončena vaše pracovní neschopnost, tak nemusíte chodit na Úřad práce. Nadále byste tedy mohla být doma a brát nemocenské dávky. Na Úřad práce byste šla až po ukončení neschopenky. Pak vám případně bude vznikat nárok na podporu v nezaměstnanosti.

  Výpočet podpory v nezaměstnanosti by pak závisel i na tom, jak dlouho byste po skončení zaměstnání ještě byla v pracovní neschopnosti.

  Pokud byste ale byla v pracovní neschopnosti delší dobu, například celý rok (po skončení zaměstnání), pak sice můžete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale ta se již nedá počítat z příjmu v zaměstnání.

  Po dlouhodobé nemocenské se výpočet provádí na základě průměrné mzdy. Ta je pro rok 2022 stanovena na 37 047 Kč. A podpora vychází jen velmi nízká. V roce 2022 je to:

  • 5 558 Kč za první dva měsíce (15% z průměrné mzdy v ČR)
  • 4 446 Kč za druhé dva měsíce (12% z průměrné mzdy v ČR)
  • 4 076 Kč za zbytek doby (11% z průměrné mzdy v ČR)
  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď