Ukončení pracovního poměru po rodičovské + výše podpory?

Otázka

Dobrý den, mám dotaz:

Mám malé dítě, dcera je narozena září 2019 (v současné době má 2 roky a měsíc). Měla jsem dohodnuto se zaměstnavatelem čerpání RD na dva roky.

Dcera měla nastoupit do jeslového popř. školkového pobytu, vzhledem k tomu, že jeví známky autistických jevů, chodíme po vyšetřeních a také navštívíme psychologa.

Bohužel vzhledem k tomu, že mám stále zdravotní problémy, tak jsem po ukončení (RD), tedy 1. 10. 2021 nastoupila na nemocenskou, kterou ovšem nemám v plánu protahovat a ráda bych ukončila.

Bohužel se po ukončení neschopenky, se nebudu moct vrátit do práce, ke svému stávajícímu zaměstnavateli. A má otázka zní:

1. Mohu v době trvání nemocenské podat zaměstnavateli výpověď? (vzhledem k tomu, že očekávám problémy, nevím, zda bude vůbec ochoten mi přistoupit na výpověď dohodou)

2. Pokud bych podala výpověď pro vážné důvody (tj. Péče o dítě do 4 let věku,…) měla bych nárok na vyšší dávky podpory nezaměstnanosti nebo by se na výpověď vztahovalo 45%? Popř. by byla výše jiná?

Velmi děkuji za brzkou reakci, ráda bych věděla co nejdříve jak reagovat a na co mám a nemám nárok.

Hezký den

Vyřešeno
, Jana W. 2 roky 1 Odpověď 325 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Jako zaměstnanec, můžete dát zaměstnavateli výpověď i během pracovní neschopnosti.

  Omezení, které stanovuje zákoník práce, se týká pouze zaměstnavatele. Ten vám během vaší pracovní neschopnosti, nesmí dát výpověď (kromě specifických případů). Vy ale můžete dát výpověď i během neschopenky.

  Pokud zaměstnavateli pošlete výpověď nyní (cca polovina října 2021), pak by vám ale pracovní poměr skončil až k 31. 12. 2021. U klasické výpovědi je výpovědní doba 2 měsíce, která začíná běžet až od prvního dne, následujícího kalendářního měsíce, po doručení výpovědi.

  Pokud byste potřebovala zaměstnání ukončit dříve, pak je to možné jedině dohodou – tam ale záleží na tom, zda s tím bude zaměstnavatel souhlasit.

  Co se týče výše podpory, tak ve výpovědi nebo případně i v dohodě o ukončení pracovního poměru, by měl být explicitně uveden „vážný důvod“, pro ukončení pracovního poměru. Vážné důvody, jsou vyjmenovány v paragrafu 5, odstavec c), zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.):

  c) vážnými důvody důvody spočívající v

  1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,

  2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

  3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,

  4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,

  5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,

  6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce – krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo

  7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

  Pokud je výpovědi/dohodě, uveden vážný důvod (u vás zřejmě bod 1), pak se podpora v nezaměstnanosti nekrátí a vy máte nárok na 65% první dva měsíce, 50% další dva měsíce a 45% po zbytek doby.

  Pokud by byl pracovní poměr ukončen bez vážného důvodu, pak je podpora opravdu jen 45%, po celou dobu.

  U vás by tedy mělo stačit do výpovědi/dohody uvést konkrétní důvod, a měla byste mít nárok na plnou podporu v nezaměstnanosti.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď