Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Situace, při kterých vám musí zaměstnavatel poskytnout pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy (či platu), jsou popsány v Nařízení vlády číslo 590/2006 Sb.

  Co se týká úmrtí a případné účasti na pohřbu, tak zde máte zákonný nárok, v těchto případech:

  7. Úmrtí

  Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na

  a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,

  b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,

  c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

  Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům uvedeným v § 317 zákoníku práce.

  V případě, že se nejedná o vašeho přímého příbuzného, nebo pokud s vámi strýc vašeho přítele nežil ve společné domácnosti, pak není přímo „nárok“ na volno.

  Můžete ale pochopitelně zaměstnavatele požádat o poskytnutí neplaceného volna, nebo dovolené. Je to ale o dohodě. Pokud je zaměstnavatel rozumný, pak by vám měl vyjít vstříc.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď