Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Zákon o státní sociální podpoře (zákon číslo 117/1995 Sb.), připouští pouze jedinou situaci, ve které je možné dostávat současně mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) a rodičovský příspěvek, v jednom kalendářním měsíci.

  Za běžných podmínek, není nárok na výplatu rodičovského příspěvku v tom měsíci, ve kterém má někdo v rodině nárok na výplatu PPM.

  Zmíněnou výjimkou je situace, kdy by byl rodičovský příspěvek vyšší, než mateřská (PPM, resp. nemocenské dávky poskytované v souvislosti s porodem). Pak by případně byl nárok na doplacení rozdílu mezi PPM a rodičovským příspěvkem.

  Jinak ale platí, že ve chvíli, kdy vám vznikne nárok na PPM na další dítě, tak zaniká nárok na rodičovský příspěvek na první dítě (od července 2021, je ale možné žádat o jednorázové vyplacení zbývající části RP).

  Viz paragraf 30b, odstavec 3 (zákon číslo 117/1995 Sb.):

  (3) Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito dávkami nemocenského pojištění. Jako nárok na nemocenské podle věty první se posuzuje nárok na náhradu uvedenou v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 5

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď