Příspěvek na bydlení pro studenta VŠ

Otázka

Dobrý den, prosím info.

Synovi je 26 let, studuje v prezenčním studiu na VŠ a bydlí v pronajatém bytě, na základě nájemní smlouvy s vlastníkem bytu, spolu se dvěma spolužačkami (ve smlouvě jsou uvedeni všichni), které jsou mladší než 26 let. Mohou žádat o příspěvek na bydlení?

A pokud ano – žádá o příspěvek jeden z nich s doložením nájemní smlouvy a ostatních souvisejících nákladů a příjmem všech osob žijících v bytě?

V případě, že momentálně nemají žádný příjem, žijí z úspor a s podporou rodičů, předkládají nějaké prohlášení? A co všechno se v tomto případě započítává do příjmů?

Moc děkuji za odpověď.

Vyřešeno
, , , Marcela P. 3 roky 1 Odpověď 14393 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  3

  Na příspěvek na bydlení vzniká nárok při splnění zákonem požadovaných podmínek. To, zda je syn student, zaměstnanec nebo nezaměstnaný, ve výsledku není až tak podstatné.

  Pokud má syn uzavřenou platnou nájemní smlouvu (pozor nesmí to být podnájemní smlouva), pak by mohl mít nárok na příspěvek na bydlení.

  O příspěvek na bydlení by si žádal on, pokud je nájemní smlouva uzavřena na jeho jméno (o příspěvek na bydlení pro jeden byt žádá vždy pouze jedna osoba)

  U příspěvku na bydlení je nutné doložit náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí. Viz příslušný formulář – doklad o výši nákladů na bydlení.

  Tj. pokud by si šel vyřídit příspěvek nyní, tak je to ještě říjen – prosinec 2020, od začátku dubna se pak dokládá leden až březen 2021 (dokládá se zpravidla vždy jednou za čtvrt roku, během epidemie tam ale jsou výjimky). O dávku je případně možné požádat i 3 měsíce nazpět.

  Mezi náklady na bydlení, patří především nájem, platby za služby a energie jako je voda, plyn, elektřina apod. Pokud platí majiteli bytu jednu částku, tak bude potřebovat rozpis, co z toho je nájem a co z toho je platba za energie nebo služby.

  Dále se dokládají příjmy (opět za příslušné kalendářní čtvrtletí). Příjem se dokládá za všechny osoby, které v bytě bydlí (tedy včetně spolubydlících).

  Mezi příjmy patří skoro vše – podrobněji viz paragraf 5, zákona o státní sociální podpoře (zákon číslo 117/1995 Sb.):

  • Sociální dávky jako například příspěvek na dítě (pokud je někdo z nich příjemcem této sociální dávky)
  • Příjmy ze zaměstnání nebo podnikání
  • Příjmy typu podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, důchodové dávky apod.
  • Příjmy z brigád (práce na DPP nebo DPČ)
  • Výživné (alimenty)

  Pokud některá z osob nemá žádné příjmy, pak vyplňuje formulář – prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky.

  Žádost o příspěvek na bydlení a další formuláře, které mohou být případně potřeba, je možné najít zde.

  Žádost je možné podat osobně na Úřadu práce v místě bydliště, poštou nebo případně i elektronicky (přes datovou schránku nebo emailem s elektronickým podpisem).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď