Převedení mateřské na otce dítěte?

Otázka

Dobrý den,

Před pár týdny se nám narodila dcera. Manželka podniká jako OSVČ, a na mateřskou nezískala nárok.

Rád bych se zeptal, jestli by se dalo požádat o převedení mateřské na mě? Já jsem zaměstnaný, ale momentálně jsem doma v pracovní neschopnosti, takže stejně nechodím do práce.

Mohl bych si tedy nechat napsat mateřskou na sebe? Co přesně by to znamenalo?

Děkuji za radu

Vyřešeno
, , Libor J. 3 roky 1 Odpověď 291 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Peněžitou pomoc v mateřství může čerpat i muž (otec dítěte/manžel). Tomu na PPM může vzniknout nárok až od začátku 7 týdne po porodu. Podmínky pro nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), jsou pro muže podobné, jako pro ženy.

  Musíte být zaměstnaný (nebo v ochranné lhůtě 7 dní od skončení zaměstnání). V posledních 2 letech musíte mít účast na nemocenském pojištění v délce 270 kalendářních dní (například tím, že jste za poslední 2 roky byl alespoň tuto dobu zaměstnaný v zaměstnání, kde za vás zaměstnavatel odváděl nemocenské pojištění).

  Viz zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.), paragraf 32:

  § 32

  (1) Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má

  e) pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu podle odstavce 7, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

  Nemůžete ale být na nemocenské a současně čerpat i mateřskou. Je možné jen jedno z toho – tj. pracovní neschopnost + nemocenské dávky, nebo mateřská dovolená + peněžitá pomoc v mateřství.

  Můžete si tedy nechat ukončit neschopenku, a v zaměstnání si na místo neschopenky nahlásit mateřskou dovolenou. Tu vám zaměstnavatel musí poskytnout.

  Současně byste si vyplnil příslušnou žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Součástí tohoto formuláře je i dohoda o převzetí dítěte do péče, kterou uzavíráte s matkou. Tuto žádost byste následně předal svému zaměstnavateli (zřejmě mzdové účetní), která by tam doplnila potřebné údaje a předala na OSSZ.

  Příslušný formulář je možné najít na webu ČSSZ zde.

  Po dobu čerpání peněžité pomoci v mateřství, byste nemohl v zaměstnání pracovat (zde byste byl na mateřské dovolené).

  Muž (otec dítěte/manžel) má nárok na mateřskou po dobu 22 týdnů. Podmínky pro výpočet mateřské pro muže, jsou obdobné, jako výpočet mateřské pro ženy. Viz například tato kalkulačka pro výpočet mateřské v roce 2021.

  Po skončení mateřské, byste se vrátil buď do zaměstnání, nebo byste mohl dále pokračovat v péči o dítě na rodičovské dovolené.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď