Podpora v nezaměstnanosti po skončení pracovní neschopnosti

Otázka

Dobry den, chtěla bych požádat o radu s výpočtem podpory v nezaměstnanosti.

Jsem zaměstnaná od 3/2019. Pracovní poměr jsem měla na dobu určitou do 31. 12. 2019. Od začátku roku 2020, jsem byla v pracovní neschopnosti do 15. 1. 2021.

Teď mi tedy neschopenka skončila a já musím jít na Úřad práce a požádat si o podporu v nezaměstnanosti.

Nevím, zda se mi bude podpora vypočítávat z poslední mzdy za prosinec 2019, která činila cca 20 000 Kč čistého nebo z nemocenských dávek, které jsem dostávala během neschopenky, které byly cca 12 000 Kč.

Dekuji mnohokrát za odpověď.

Vyřešeno
, Michaela M. 3 roky 1 Odpověď 735 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Podpora v nezaměstnanosti, se ve vašem případě nebude počítat ani z předchozí mzdy (kterou jste měla ještě během zaměstnání v roce 2019), a už vůbec ne z nemocenských dávek. Nemocenské dávky se nedají použít pro výpočet podpory v nezaměstnanosti.

  Vzhledem k tomu, že jste posledních 12 měsíců byla nezaměstnaná, tak nesplňujete podmínku minimální účasti na důchodovém pojištění v délce 12 měsíců za poslední dva roky.

  Nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale nyní po skončení pracovní neschopnosti, mít budete. A to díky tomu, že pracovní neschopnost, kterou jste zahájila po skončení zaměstnání, se vám započítá, jako náhradní doba zaměstnání (náhradní doba důchodového pojištění).

  V takovém případě, ale výpočet podpory v nezaměstnanosti nevychází z vaší předchozí mzdy, ale z průměrné mzdy v ČR. Tato průměrná mzda, je pro rok 2021 stanovena na 34 611 Kč. A vy budete mít nárok:

  • Za první dva měsíce na 15% z průměrné mzdy = 5 192 Kč
  • Za druhé dva měsíce na 12% z průměrné mzdy = 4 154 Kč
  • Za zbytek doby (1 – 7 měsíců podle věku) na 11% z průměrné mzdy = 3 808 Kč

  Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 51:

  § 51

  (1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže

  a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)] započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,

  Co se započítává jako náhradní doba zaměstnání je určeno v paragrafu 41:

  (3) Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba

  g) trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, pokud si tato osoba nepřivodila dočasnou pracovní neschopnost úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď