Podpora v nezaměstnanosti po nemocenské

Otázka

Jsem na nemocenské od 10. 11. 2020 a nyní mi snad bude ukončena. Bude se mi podpora krátit, když bych dala výpověď?

Nebo mám ještě vydržet a odejít až za nějakou dobu. Budu se starat o rodiče, kteří mají 82 let.

Děkuji

Vyřešeno
Petra M. 2 roky 1 Odpověď 395 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Pokud dáte v zaměstnání výpověď, bez uvedení tzv. „vážného důvodu“, tak se výše podpory v nezaměstnanosti automaticky snižuje.

  Za běžných podmínek máte nárok první dva měsíce na 65% průměrného výdělku. Další dva měsíce dostáváte 50% z průměrného výdělku. A zbytek doby (podle věku 1 – 7 měsíců) je pak výše podpory v nezaměstnanosti 45% z průměrného výdělku.

  Pokud je ale zaměstnání ukončeno výpovědí ze strany zaměstnance (nebo dohodou), bez uvedení „vážného důvodu“, pak je výše podpory v nezaměstnanosti po celou dobu jen 45%.

  Co jsou to „vážné důvody“ pro ukončení zaměstnání, je uvedeno v zákonu o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.), v paragrafu 5, odstavec c:

  c) vážnými důvody důvody spočívající v

  1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,

  2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

  3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,

  4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,

  5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,

  6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce – krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo

  7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď