Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Hlavní podmínkou, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je to, že v posledních 2 letech (posledních 24 měsíců), jste měl účast na důchodovém pojištění, alespoň po dobu 12 měsíců.

  Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 39:

  § 39

  (1) Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který

  a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou,

  b) požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a

  c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

  Účast na důchodovém pojištění vám vzniká například v zaměstnání (sociální pojištění platí zaměstnavatel). Nebo během podnikání (sociální pojištění si platí OSVČ sám).

  Účast na důchodovém pojištění, může vznikat i při nějaké brigádě. U práce na DPP (dohoda o provedení práce), je to v měsících, kdy je příjem vyšší než 10 000 Kč. U práce na DPČ (dohoda o pracovní činnosti), je to v případě, že je sjednán příjem alespoň 3500 Kč měsíčně (dříve stačilo 3000 Kč).

  Případně může být započítána i náhradní doba důchodového pojištění – například výkon dobrovolnické činnosti, nebo třeba doba v pracovní neschopnosti, po skončeném zaměstnání apod.

  Tato podmínka, může být splněna součtem různých zaměstnání, podnikání + zaměstnání, zaměstnání + náhradní doba, apod. Jednotlivé činnosti, se nesmí překrývat, resp. při překryvu se doba počítá jen jednou.

  Pokud jste nyní pracoval v zaměstnání jen 9 měsíců, a před tím jste nikde nepracoval (tak, aby vám do období posledních 2 let, spadalo dohromady 12 měsíců v různých zaměstnáních, nebo případně nějaká náhradní doba), tak by vám nárok na podporu v nezaměstnanosti opravdu nevznikal.

  Můžete být vedený na Úřadu práce, jako uchazeč o zaměstnání (pak by za vás stát platil zdravotní pojištění), ale bez nároku na podporu v nezaměstnanosti.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď