Podpora v nezaměstnanosti a odstupné při ukončení zaměstnání

Otázka

Dobrý den,

mám dotaz k výplatě podpory v nezaměstnanosti v případě, že s pracovníkem byla uzavřena dohoda o ukončení pracovního poměru v souladu s § 52 c) zákona č. 262/2006 Sb.

Bylo mu přiznáno odstupné ve výši trojnásobku průměrného platu a benefit ve výši dvojnásobku.

Jeho věk je 61 let. Po jakém časovém úseku dojde k výplatě podpory v nezaměstnanosti v tomto případě?

Vyřešeno
, Marie N. 2 roky 1 Odpověď 483 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Pokud je při ukončení zaměstnání (výpovědí nebo dohodou), vyplaceno odstupné, pak to má vliv na podporu v nezaměstnanosti. Po dobu, za kterou bylo vyplaceno odstupné, se podpora v nezaměstnanosti nevyplácí.

  Neznamená to ale zkrácení doby, po kterou je na podporu nárok. Celková délka (při věku 61 roků je to 11 měsíců), se nemění. Dojde pouze k odložení zahájení výplaty podpory.

  Viz paragraf 44a, zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.):

  Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo podle jiných právních předpisů z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného stanovená jinými právními předpisy. Ustanovením předchozí věty není dotčeno poskytování podpory v nezaměstnanosti po celkovou dobu stanovenou tímto zákonem.

  Odstupné, o kterém se mluví v tomto paragrafu, je zákonné odstupné. To je definováno v zákoníku práce, paragraf 67. Ve vámi zmiňovaném případu, se tedy jedná o odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku.

  Odstupné, které zaměstnavatel vyplatil nad rámec zákonného odstupného, nebo nějaký „bonus“, či co to vlastně bylo, už ale na výplatu podpory v nezaměstnanosti nemá vliv.

  Čistě teoreticky:

  • Pokud by byl vámi zmiňovaný pracovní poměr ukončen dohodou k 31. 12. 2021, a dotyčný se do 3 pracovních dní dostavil na Úřad práce, pak bude zaevidován k 1. 1. 2022.
  • První 3 měsíce (zákonné odstupné bylo ve výši trojnásobku průměrného výdělku), by se nevyplácela podpora v nezaměstnanosti.
  • Na podporu v nezaměstnanosti by nárok začal vznikat od 1. 4. 2022
  • Vzhledem k věku (61 roků), by na podporu byl nárok až do 28. 2. 2023
  • První podpora by tak byla vyplacena v průběhu měsíce května 2022 (podpora se vyplácí zpětně, v následujícím kalendářním měsíci, konkrétní datum pak závisí na tom, jak mají jednotlivé Úřady práce, nastaveny výplatní termíny – liší se v jednotlivých městech/lokalitách).
  • Poslední podpora v nezaměstnanosti, by byla vyplacena během března 2023
  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď