Peněžitá pomoc v mateřství – těhotenství na Úřadu práce

Otázka

Dobrý den, již pět let pracuji, ale nyní mi ke konci září zaměstnání končí a já musím jít na úřad práce.

Plánujeme s manželem miminko a tak se chci zeptat, kdybych otěhotněla v době, kdy jsem na úřadu práce, jak se vypočítává PPM a měla bych na něj nárok?

V době, když bych otěhotněla – a měla již práci, jak se v tomto případě výše PPM vypočítává (i s např. 2 měsíčním pobytem na úřadu práce)?

Děkuji za odpověď.

Vyřešeno
, , , Petra S. 2 roky 1 Odpověď 346 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Pokud byste otěhotněla na Úřadu práce, tak se PPM nijak nevypočítává, nebyl by na ni vůbec nárok.

  Na PPM (peněžitou pomoc v mateřství), můžete mít nárok jen v případě, že v době začátku PPM (6 – 8 týdnů před porodem), jste zaměstnaná (účastník nemocenského pojištění).

  Nebo v případě, že jste v té době, ještě v ochranné době, od skončení posledního zaměstnání (poslední nemocensky pojištěné činnosti), ve kterém jste již byla těhotná.

  Pokud byste otěhotněla až po skončení zaměstnání, tak vám z tohoto předchozího zaměstnání neplyne žádná ochranná doba pro nárok na PPM (resp. pouze 7 dní od skončení zaměstnání).

  Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 15, odstavec 2:

  (2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

  Na mateřskou (PPM), byste v takovém případě mohla mít nárok, jen pokud byste ještě před porodem nastoupila do nového zaměstnání. Pak by vám opět vznikla účast na nemocenském pojištění, a na PPM by mohl být nárok.

  Pokud byste po nějaké době na Úřadu práce, nastoupila do zaměstnání, pak by se výše mateřské vypočítala standardním způsobem. Výše PPM, se odvíjí od denního vyměřovacího základu, který se určuje na základě vašich hrubých příjmů v zaměstnání.

  Podpora v nezaměstnanosti se pro výpočet PPM nepoužívá. Stejně tak doba, kdy jste v evidenci UP, se do výpočtu nijak nezapojí (spadá mezi vyloučené doby).

  Pro nárok na PPM, tedy budete muset nastoupit do nějakého dalšího zaměstnání. Jinak na PPM nárok mít nebudete, a měla byste nárok jen na rodičovský příspěvek.

  Ten je aktuálně ve výši 300 000 Kč na jedno dítě (resp. 450 000 Kč na dvojčata). Pokud byste neměla nárok na PPM, pak můžete dostávat maximálně do 10 000 Kč měsíčně (u dvojčat do 15 000 Kč měsíčně). Na rodičovský příspěvek máte nárok, i když v době porodu budete nezaměstnaná na ÚP.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď