Ošetřovné březen 2021 při zavřené MŠ

Otázka

Dobrý den,

od pondělí 1. 3. 2021, vláda uzavře MŠ. Manželka se před 2 týdny vrátila do práce, ale stále pobírá rodičovský příspěvek.

Chtěl bych se zeptat, zda mám já nárok na ošetřovné, když manželka stále pobírá rodičovský příspěvek, ale už pracuje? Pak kolik % ze mzdy je aktuálně rodičovský příspěvek a kolik dní maximálně.

Předem děkuji za odpověď.

Vyřešeno
, , Lukáš 3 roky 1 Odpověď 1591 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Vaše manželka na ošetřovné nárok mít může. V příslušném zákonu je řečeno, že ošetřovné nemůžete čerpat pouze vy (resp. jiná osoba).

  U vás by to bylo možné (v době, kdy je čerpán rodičovský příspěvek), jen v případě, že by manželka byla například hospitalizovaná v nemocnici či porodnici.

  Manželka, tím že již chodí zase do zaměstnání, na ošetřovné nárok má. Neměla na něj nárok v době rodičovské dovolené (to nemá nárok na žádné nemocenské dávky).

  Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 39:

  (3) Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat. Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo z důvodu péče o dítě podle odstavce 1 písm. b), jestliže jiný pojištěnec má z důvodu poskytování dlouhodobé péče osobě uvedené v odstavci 1 nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.

  Pokud jsou školy/školky uzavřené z důvodu vládního rozhodnutí (epidemie COVID), tak je nárok na ošetřovné ve výši 70% (z redukovaného vyměřovacího základu), minimálně 400 Kč za jeden kalendářní den.

  Viz zákon o krizovém ošetřovném, zákon číslo 438/2020 Sb., paragraf 4 a 7:

  § 4

  (4) Výše ošetřovného za kalendářní den činí po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii 70 % denního vyměřovacího základu.

  § 7

  (1) U zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru činí výše ošetřovného nejméně 400 Kč za kalendářní den. Má-li tento zaměstnanec sjednánu kratší pracovní nebo služební dobu než stanovenou týdenní pracovní nebo služební dobu, činí výše ošetřovného za kalendářní den nejméně částku stanovenou jako součin částky 400 Kč a koeficientu zkrácení pracovní doby. Koeficient zkrácení pracovní doby se určí jako podíl kratší pracovní nebo služební doby a stanovené týdenní pracovní nebo služební doby a zaokrouhluje se na 3 platná desetinná místa; přitom se vychází z údaje o stanovené týdenní pracovní nebo služební době a kratší pracovní nebo služební době ke dni účinnosti mimořádného opatření podle § 1 odst. 1 písm. a) a c) nebo ke dni nařízení karantény podle § 1 odst. 1 písm. b).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď