Nezaměstnaný na Úřadu práce – živnostenský list

Otázka

Dobrý den,

Na konci září jsem přišel o práci. Od října 2021, jsem vedený na Úřadu práce o pobírám podporu v nezaměstnanosti.

Cca před měsícem (na konci listopadu), jsem si vyřídil živnostenské oprávnění, ale reálně jsem žádnou výdělečnou činnost nezahájil. Měl jsem původně něco domluveného, proto jsem si vyřizoval živnosťák, ale nakonec s to odložilo, a začnu s tím asi až na začátku roku 2022, nebo možná i později.

Zajímalo by mě, jestli nemohu mít nějaký problém, když jsem to na Úřadu práce nenahlásil? Mám za to, že když jsem reálně nic nevykonával, a je to vlastně jen papír, tak to ničemu nevadí?

Děkuji za info

Vyřešeno
, , Michal B. 2 roky 1 Odpověď 1660 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Pokud jste si na konci listopadu 2021 vyřídil živnostenský list, pak jste od příslušného data OSVČ a podnikání je vaší hlavní činností.

  Pokud jste tak neučinil, tak máte povinnost informovat svoji zdravotní pojišťovnu, ČSSZ, Finanční úřad.

  Od zahájení činnosti OSVČ, vám vzniká povinnost platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění (zatím stačí platit ty minimální). V roce 2021 je minimální zdravotní pojištění 2393 Kč měsíčně, minimální sociální pojištění je 2588 Kč.

  Od 1. 1. 2022 se minimální zdravotní pojištění zvyšuje na 2627 Kč. Minimální sociální pojištění se v roce 2022 také zvyšuje, ale tam se to projeví až po podání přehledu (nejpozději na začátku května 2022).

  To, že jste reálně nevykonával žádnou činnost, neměl žádné příjmy z podnikání, nehraje vůbec žádnou roli. Povinnost platit zálohy máte, i když jsou jen nízké nebo žádné příjmy. Abyste zálohy platit nemusel, musel byste živnost přerušit/ukončit.

  Ve chvíli, kdy jste si zřídil živnostenský list, tak jste měl ihned informovat Úřad práce. Je to stejné, jako byste během evidence na ÚP nastoupil do nového zaměstnání.

  Máte povinnost informovat Úřad práce ihned, nejpozději v den zahájení této činnosti (a obecně všechny změny je pak nutné hlásit nejpozději do 8 dní).

  Měl byste tedy co nejdříve informovat Úřad práce o tom, že máte živnostenský list (a že tedy jste OSVČ).

  Úřad práce vás vyřadí z evidence uchazečů o zaměstnání a bude po vás požadovat vrácení podpory, která vám případně byla neoprávněně vyplacena (na podporu v nezaměstnanosti ztrácíte nárok dnem zahájení podnikání). Podpora se vyplácí zpětně, v prosinci tedy dostáváte podporu za listopad. Záleží tedy, od jakého data máte zřízenu živnost.

  Doporučím vám co nejdříve kontaktovat jak Úřad práce, tak i zdravotní pojišťovnu a ČSSZ.

  Kromě toho, že bude potřeba vrátit podporu (pokud vám již byla vyplacena) a doplatit pojištění, jsou zde i různé sankce za nesplnění oznamovací povinnosti, nebo vám může nabíhat penále za nezaplacené zálohy. Je to tedy určitě potřeba začít řešit co nejdříve.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď