Nárok na další podporu v nezaměstnanosti

Otázka

Dobrý den, od 1. 10. 2019 do 29. 2. 2020 jsem 5 měsíců pobírala podporu v nezaměstnanosti. Potom jsem byla v evidenci na ÚP až do 18. 5. 2020.

Následně jsem byla v pracovním poměru v 5,6/2020. V 7/2020 jsem byla opět v evidenci na ÚP bez podpory. Od srpna 2020 doteď 4/2021 jsem v pracovním poměru.

V práci mám problémy, chci dát výpověď a jít na ÚP. Od kdy budu mít nárok na další podporu v nezaměstnanosti?

Děkuji Vám za odpověď.

Vyřešeno
Marie 3 roky 1 Odpověď 970 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Základní podmínkou, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, je účast na důchodovém pojištění (tj. například doba v zaměstnání), alespoň v rozsahu 12 měsíců za poslední dva roky.

  Posuzuje se období posledních dvou roků, před datem podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Pokud byste šla o podporu žádat například 15. dubna 2021, ta se bude posuzovat období 15. 4. 2019 až 14. 4. 2021.

  Z toho, co píšete ve svém dotazu, zcela jasně nevyplývá, zda tuto podmínku splňujete. Záleží i na tom, zda jste byla před 1. 10. 2019 zaměstnaná (předpokládám, že ano).

  Dále je zde omezení, že pokud jste v období posledních 2 roků, vyčerpala celou podpůrčí dobu (což bylo zřejmě od 1. 10. 2019 do 29. 2. 2020), tak nárok na „další“ podporu v nezaměstnanosti vzniká, až po „odpracování“ alespoň 6 měsíců.

  Viz paragraf 49, zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.):

  (1) Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].

  Tj. pokud splňujete podmínku 12 měsíců za poslední dva roky, a nyní pracujete alespoň 6 měsíců (což byste zřejmě měla), tak byste měla mít nárok na podporu v nezaměstnanosti podle běžných podmínek.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď