Mám nárok na příspěvek na bydlení v insolvenci?

Otázka

Dobrý den, mám takovou otázku:

Jsem v insolvenci, ale podnikám, čili si platím sociální a zdravotní pojištění.  Můj čistý příjem 30000 Kč po insolvenci 14 000 Kč z toho 5000 +/- za sociální a zdravotní.

Dosáhnu na příspěvek na bydlení?

Vyřešeno
, , Martin 3 roky 1 Odpověď 1807 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  To, že jste v insolvenci, neznamená, že byste nemohl mít nárok na sociální dávky. Podstatné je ale to, zda budete splňovat příslušné podmínky pro nárok, na tuto konkrétní sociální dávku.

  O příspěvek na bydlení si můžete žádat v bytě/domě, kde máte uzavřenou platnou nájemní smlouvu, nebo pokud se jedná o byt v osobním vlastnictví či družstevní byt.

  Dále je potřeba doložit náklady na bydlení, za předchozí kalendářní čtvrtletí. Aktuálně by to bylo za měsíce říjen až prosinec 2020. Od dubna 2021 pak za leden až březen 2021.

  Dokládají se skutečně zaplacené náklady, jako je nájem, platby za služby, platby za energie (elektřina, plyn, voda, topení apod.).

  Musíte také doložit příjem – nejenom váš, ale případně i všech dalších osob, které v daném bytě bydlí.

  U vás, jako OSVČ, se jako příjem bude počítat 1/12 z vašeho příjmu, v posledním daňovém přiznání (které jste podával v roce 2020).

  Současně ale, se vám jako příjem bude počítat minimálně 17 000 Kč měsíčně (jedna polovina průměrné mzdy).

  Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb.:

  (4) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu za každý měsíc

  a) jedna dvanáctina příjmů uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, a to bez ohledu na to, kolik měsíců osoba ve zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost vykonávala a zda tato činnost byla ve zdaňovacím období vykonávána jako činnost hlavní či vedlejší, nebo

  b) částka stanovená podle odstavce 5, jde-li o poplatníka v paušálním režimu, není-li dále stanoveno jinak.

  (5) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, započítává se jí však jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

  To, kolik peněz vám zůstává po srážkách na insolvenci, a že z toho ještě platíte sociální a zdravotní pojištění, nehraje žádnou roli. Vychází se z toho, co máte v daňovém přiznání. Pokud by vám v daňovém přiznání vycházela částka nižší než 17 000 Kč, pak to bude tato suma.

  To, zda budete mít nárok na příspěvek na bydlení, záleží na výši doložených nákladů na bydlení, na průměrné výši měsíčního příjmu (všech osob, které v bytě bydlí), na počtu osob, které v bytě bydlí a také na velikosti města/obce. Tyto údaje neznám, takže vám to přesněji neřeknu.

  Pro orientační výpočet můžete použít některou z kalkulaček na internetu – viz např. kalkulačka příspěvek na bydlení 2021.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď