Mám nárok na kompenzační bonus pro OSVČ za únor a březen 2021

Otázka

Dobrý den, mám nárok na kompenzační bonus za únor 2021, březen 2021 když jsem jako OSVČ od 25. 01. 2021 na nemocenské? Činnost nebyla přerušena, k 05. 10. 2020 jsem byl aktivní OSVČ.
Děkuji.

Vyřešeno
Jakub 3 roky 1 Odpověď 1302 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Nárok na kompenzační bonus za únor a březen 2021, můžete mít, pokud splňujete podmínky definované v novém zákonu o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (zákon číslo 95/2021).

  Mezi základní podmínky patří to, že příjem z podnikání, byl vaším převažujícím příjmem. Posuzují se příjmy podle paragrafu 6. 7 a 9 zákona o daních z příjmů. Tato podmínka se týká především těch, kdo mají kromě podnikání i příjem například z pronájmu, ze zaměstnání apod.

  Nárok na kompenzační bonus je v případě, že příjem z podnikání (z činnosti, která byla omezena), je tím hlavním (převažujícím). A to buď ve srovnávacím období (viz dále) nebo v rozhodném období (červen – září 2020).

  Druhou podmínkou je pak to, že podnikání bylo nějak „významně dotčeno“. Může to být například pokles poptávky po nabízených službách, výrobcích apod. Nebo omezení dodávky služeb, či jiných vstupů, nezbytných pro podnikání. Nebo může být důvodem nařízená karanténa či izolace. Nebo i jiné důvody.

  Za významně dotčenou činnost, se s výjimkou karantény/izolace, považuje daná činnost, pokud u ní došlo k poklesu příjmu (tržeb) alespoň o 50%.

  Pro kompenzaci za únor 2021, se posuzují příjmy (tržby z prodeje výrobků a služeb) leden 2021 ve srovnání s průměrnou výší příjmu za srovnávací období listopad 2018 až leden 2019 nebo listopad 2019 až leden 2020.

  Pro kompenzaci za březen 2021, se posuzují příjmy (tržby) za únor 2021, v porovnání s průměrnou výší příjmu za srovnávací období prosinec 2018 až únor 2019 nebo za prosinec 2019 až únor 2020.

  Musí být splněny i další podmínky – jako například nebýt nespolehlivým plátcem podle zákona o daních z příjmu apod.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď