Kompenzační bonus – srovnávací období OSVČ

Otázka

Dobrý den, prosím o radu. Podnikám již od roku 1995, kde jsem za svoji činnost vždy vystavovala měsíční fakturu na stejnou částku. Tuto činnost jsem ukončila v únoru 2020.

V březnu 2020 jsem začala podnikat ve zcela jiném oboru, kde jsem závislá na měsíčních tržbách. Vzhledem k vládním COVID opatřením mi poklesly tržby o více než 50%.

Chci žádat o kompenzační bonus. Mohu použít jako srovnávací období dobu od 3. – 12. měsíc r. 2020, když jsem tuto činnost začala vykonávat až v březnu 2020 nebo musím použít příjem za srovnávací období 2018-2019 ?

V této době jsem nebyla závislá na tržbách (t. j. 2018 – 2019 ) a měla jsem zcela zanedbatelné příjmy při zaměstnání a tudíž bych na kompenzaci neměla nárok.

Vyřešeno
Dana M. 3 roky 1 Odpověď 969 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  To, jaké můžete použít srovnávací období je určeno v paragrafu 8, zákon 95/2021. Jedná se především o odstavec 3 a 4:

  (3) Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. Lze-li takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si subjekt kompenzačního bonusu zvolí.

  (4) V případě, kdy se subjekt kompenzačního bonusu podle § 2 stal osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění později než v první den srovnávacího období určeného podle odstavce 3, je srovnávacím obdobím kterékoliv období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci období prvních 8 kalendářních měsíců, po jejichž celou dobu byl touto osobou.

  V odstavci 4 se jednoznačně mluví o tom, že pokud jste se OSVČ stala až po začátku srovnávacího období, podle odstavce 3, tak si můžete sama vybírat měsíce pro srovnávací období.

  Pokud jste OSVČ bez přerušení již od roku 1995, tak by pro vás mělo platit běžné srovnávací období. V zákoně se přímo mluví o tom, od kdy jste OSVČ dle zákona o důchodovém pojištění.

  • U kompenzace za únor je to listopad 2018 až leden 2019 nebo listopad 2019 až leden 2020
  • U kompenzace za březen je to prosinec 2018 až leden 2019 nebo listopad 2019 až leden 2020

  Záleží tedy na tom, jaká byla průměrná výše příjmu v tomto srovnávacím období. Pokud nesplňujete podmínku poklesu příjmu alespoň o 50%, tak bohužel nemusíte mít nárok na kompenzační bonus.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď