Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Na kompenzační bonus, můžete mít nárok jen v případě, že se na vaše podnikání přímo vztahovalo nějaké omezení/zákaz.

  Pokud jste například musel mít zmíněnou provozovnu, po nějakou dobu uzavřenou pro zákazníky, pak můžete mít nárok na kompenzační bonus za tyto kalendářní dny.

  Pokud je ale vaše situace taková, že jste nemusel mít uzavřenou provozovnu, a pouze u vás došlo k poklesu příjmu, z důvodu poklesu poptávky, tak to bohužel pro nárok na kompenzační bonus nestačí.

  Samotný pokles poptávky/příjmu stačil pro nárok na kompenzační bonus během jara 2020.

  Během podzimu a i během začátku roku 2021 (aktuálně je kompenzační bonus prodloužen i na leden 2021 a možná se prodlouží i dále), to ale nestačí.

  Základní podmínky pro nárok na kompenzační bonus, jsou definovány v zákonu 461/2020 Sb.:

  § 6 Předmět kompenzačního bonusu

  (1) Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, a to v kalendářním dni, ve kterém byla tato činnost bezprostředně zakázána nebo omezena opatřením podle § 1.

  (2) Předmětem kompenzačního bonusu je také výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, a to v kalendářním dni, ve kterém byla tato činnost alespoň z 80 % vyloučena v důsledku bezprostředního zákazu nebo omezení opatřením podle § 1 vztahujícího se na

  a) odběratele zboží, služeb nebo jiných výstupů subjektu kompenzačního bonusu, nejedná-li se o činnost subjektu kompenzačního bonusu, jejíž výstupy lze bez zásadních obtíží poskytovat jinému odběrateli, nebo

  b) osobu, v jejíchž prostorách je činnost subjektu kompenzačního bonusu vykonávána, nejedná-li se o činnost subjektu kompenzačního bonusu, kterou lze bez zásadních obtíží vykonávat jinde.

  Kromě této základní podmínky, je ale potřeba splnit i další. Například to, že jste musel být aktivním OSVČ již k 5. 10. 2021, nesmíte být v úpadku (insolvenci). Příjem z této podnikatelské činnosti (na kterou se vztahuje omezení/zákaz) je dominantním zdrojem vašeho příjmu atd.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď