Kompenzační bonus OSVČ zamítnutí

Otázka

Dobrý den, ještě jednou potřebuji poradit.

Jsem OSVČ ve stavebnictví. O kompenzační bonus za izolaci v měsíci únoru Jsem si požádal na nový formulář podle zákona č.95/2021 Sb.(jsem účasten dobrovolného nemoc. pojištění) i jsem vyplnil formulář na březen. Z důvodu, že poslední příjem jsem měl v lednu 2021, splňuji pokles příjmu o 50 %.

Přesto jsem dostal tuto odpověď z FÚ :

Dobrý den,
Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Územnímu pracovišti v Praze – Modřanech byla dne 15.03.2021 doručena Vaše žádost o kompenzační bonus podle zákona č. 461/2020 Sb.,
o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (dále jen „zákon o kompenzačním bonusu“).

Při zpracování žádosti se ale ukázalo, že v žádosti uvedená činnost nebyla bezprostředně zakázána nebo omezena vládou přijatými krizovými opatřeními, eventuálně vyloučena alespoň z 80% ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 zákona o kompenzačním bonusu. Vzhledem k uvedenému tak není patrno, jakým způsobem jste byl(a) opatřeními dle § 1 zákona o kompenzačním bonusu omezen(a) ve své podnikatelské činnosti.

Trváte-li na žádosti o kompenzační bonus, pak správci daně zašlete na e-mailovou adresu: podatelna2012@fs.mfcr.cz bližší vyjádření, jakým způsobem jste byl(a) opatřeními dle § 1 zákona o kompenzačním bonusu omezen(a) ve své podnikatelské činnosti.
S přátelským pozdravem

Má smysl se k tomuto vyjadřovat?

Předem děkuji za odpověď

Vyřešeno
Jaroslava 2 roky 1 Odpověď 1384 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Podle citované odpovědi Finančního Úřadu, mě napadají v zásadě dvě možnosti:

  • Byl vyplněn chybný formulář
  • Jedná se o omyl na straně Finančního Úřadu

  V odpovědi Finančního Úřadu, je citován odkaz na zákon číslo 461/2020 Sb. Podle tohoto zákona byl poskytován kompenzační bonus od podzimu 2020. Poslední kompenzační období bylo 6 období a spadalo částečně i do února 2021 (do 15. 2. 2021).

  U tohoto kompenzačního bonusu, byl nárok na kompenzaci jen při přímém omezení, nebo v případě, že došlo k omezení činnosti alespoň o 80% z důvodu nějakého přímého omezení na straně odběratelů.

  U kompenzačního bonusu, poskytovaného podle nového zákona (zákon číslo 95/2021 Sb.), taková podmínka není.

  Pokud máte jistotu, že byla vyplněna správná žádost o správný kompenzační bonus (v únoru dochází k překryvu původního a nového kompenzačního bonusu), pak je možné, že se jedná opravdu jen o nějaký omyl na straně úředníka FÚ. Pak doporučím spojit se s FÚ a pokusit se najít vysvětlení.

  Napište jim, že bylo žádáno o nový kompenzační bonus podle zákona 95/2021 Sb. (pokud tomu tak opravdu bylo).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď