Jak se vypočítá nemocenská při druhé neschopence

Otázka

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jak se počítá nemocenská, která je krátce po předchozí neschopence.

Byla jsem 5 měsíců v pracovní neschopnosti a nechala jsem se uschopnit. Po třech týdnech v práci, se mi ale stal úraz a já jsem znovu na neschopence.

Zajímalo by mě, z čeho se bude tahle druhá nemocenská počítat? Budu mít to stejné, co jsem měla u první neschopenky, nebo se tam nějak projeví to, že jsem 5 měsíců brala nemocenské dávky?

Děkuji za odpověď.

Vyřešeno
, , Marta G. 2 roky 1 Odpověď 553 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Během pracovní neschopnosti, dostáváte postupně dvě různé „nemocenské“ dávky. Prvních 14 dní, vám zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy za nemoc. Od 15 dne pak dostáváte nemocenské dávky od státu.

  Náhrada mzdy od zaměstnavatele („nemocenská“ za prvních 14 dní), se určí na základě průměrného výdělku v předchozím kalendářním čtvrtletí.

  Pokud jste tou dobou byla v pracovní neschopnosti, pak logicky nejde určit průměrný výdělek. V takovém případě zákoník práce stanovuje, že se použije tzv. „pravděpodobný výdělek“. Viz paragraf 355:

  § 355

  (1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

  (2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

  To znamená, že prvních 14 dní, by se vám náhrada mzdy za nemoc, vypočítala na základě pravděpodobného výdělku.

  Náhrada mzdy za nemoc, během prvních 14 dní neschopenky, je ve výši 60% z redukovaného průměrného (pravděpodobného) výdělku.

  Pokud bude vaše druhá neschopenka trvat déle, pak od 15 dne budete dostávat nemocenské dávky. U nich se výpočet provádí odlišným způsobem.

  Vychází se zpravidla z období posledních 12 měsíců. Velmi zjednodušeně se to dá popsat tak, že se vezme vaše hrubá mzda, která se dělí počtem kalendářních dní, a to je denní vyměřovací základ.

  Viz paragraf 18, zákona o nemocenském pojištění:

  § 18

  1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 7), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje s přesností na 2 platná desetinná místa.

  (3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.

  Doba předchozí neschopenky, se ale z tohoto výpočtu vyloučí. Jak příjem, který jste měla u první neschopenky, tak i kalendářní dny předchozí pracovní neschopnosti, do výpočtu nevstupují.

  Rozdíl bude v tom, že u první neschopenky se vycházelo z jiných 12 měsíců, než ze kterých se bude vycházet u druhé neschopenky.

  Je možné, že nemocenská u druhé neschopenky, vám bude vycházet úplně stejně, jako u první. Záleží ale na více faktorech, které neznám, takže vám to přesně neřeknu.

  Pozor také na to, že nemocenské dávky se postupně zvyšují. Od 15 do 30 dne dostáváte 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu. Od 31 do 60 dne je to už 66%, a od 61 dne neschopenky je to 72%.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď