Budu mít nárok na další podporu v nezaměstnanosti po krátkodobém zaměstnání?

Otázka

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat:

Jsem momentálně nezaměstnaná na Úřadu práce a pobírám podporu v nezaměstnanosti.

Můj bývalý zaměstnavatel mi nabídnul práci, ale jen na 2 měsíce. Takže bych měla smlouvu na dobu určitou a pak bych byla zase nezaměstnaná.

Zajímalo by mě, zda bych pak zase měla znovu nárok na podporu, když bych ji teď nedobrala celou?

Děkuji

Vyřešeno
, Zuzana K. 3 roky 1 Odpověď 304 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Pokud byste nyní ukončila evidenci na Úřadu práce, a nastoupila do nového zaměstnání, pak by vám nevznikal nárok na další „novou“ podporu v nezaměstnanosti.

  Abyste měla opět nárok na podporu v nezaměstnanosti v plném rozsahu (tj. 5 – 11 měsíců, podle vašeho věku), pak byste v zaměstnání musela pracovat alespoň 3 měsíce.

  Pokud nyní vyčerpáte část podpůrčí doby, a následně budete pracovat jen dva měsíce, tak byste při další evidenci na Úřadu práce, měla nárok jen na zbytek z původní podpůrčí doby.

  Pokud vzhledem k věku, máte nyní nárok například na 5 měsíců podpory v nezaměstnanosti a budete mít vyčerpány třeba 3 měsíce, tak byste po odpracování dvou měsíců, měla nárok jen na zbývající dva měsíce (z těch původních 5 měsíců).

  Na to, abyste měla nárok opět na celých 5 měsíců, byste musela pracovat minimálně 3 měsíce a déle.

  Pokud byste nyní vyčerpala celou podpůrčí dobu (například 5 měsíců), pak byste následně musela pracovat minimálně 6 měsíců, abyste opět měla nárok na podporu v nezaměstnanosti.

  Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 48 a 49:

  § 48

  Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].

  § 49

  (1) Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].

  (2) Do doby 6 měsíců podle odstavce 1 se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobým zaměstnáním.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď