Výpočet mateřské z nového zaměstnání

Otázka

Dobrý den, chtěla bych se zeptat.

Pracovala jsem rok přes 2 roky v zaměstnání – v gastronomii, kde byla na pásce minimální mzda. Nyní pracuji od srpna v jiném zaměstnání, kde mám 22000,- čistého. Jsem ve 3tim měsíci.

A můj dotaz zní: bude se mateřská počítat ze mzdy jen posledního zaměstnání 22 000 Kč nebo z průměru za posledních 12 měsíců – tzn. z 2 zaměstnání dohromady?

Vůbec tomu nerozumím.
Děkuji předem za odpověď.

Vyřešeno
, , Kristýna D. 3 roky 1 Odpověď 365 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Pro výpočet nemocenských dávek, mezi které spadá i mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) platí, že se výpočet výše dávky odvíjí zpravidla od denního vyměřovacího základu. Ten se pak počítá z tzv. „rozhodného období“.

  Rozhodné období je zpravidla posledních 12 měsíců. To ale neplatí v případě, že v posledním zaměstnání pracujete kratší dobu.

  Pokud byste v zaměstnání pracovala delší dobu (než 12 měsíců), pak se pro výpočet „mateřské“ (PPM) použije posledních 12 měsíců v tomto zaměstnání – viz odstavec 3, paragraf 18, zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.):

  (3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.

  Současně ale platí to, že pokud poslední zaměstnání (poslední nemocensky pojištěná činnost) trvá kratší dobu než 12 měsíců, pak se pro výpočet denního vyměřovacího základu (a tím i následný výpočet PPM) použije pouze kratší doba – od začátku posledního zaměstnání do konce posledního kalendářního měsíce před začátkem neschopenky/nástupu na mateřskou apod. – viz odstavec 4, paragraf 18:

  (4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.

  Pokud by bylo poslední zaměstnání zahájeno ve stejném měsíci, kdy začne neschopenka nebo vznikne nárok na PPM, pak by to bylo ještě jinak (viz další odstavce paragrafu 18).

  Ve vašem případě, by tedy výpočet mateřské měl vycházet z vašeho posledního zaměstnání, ve kterém nyní pracujete od srpna. Tedy ze zaměstnání, kde zmiňujete čistou mzdu 22 000 Kč. Předchozí zaměstnání, kde jste měla jen minimální mzdu, nebude hrát při výpočtu PPM žádnou roli.

  Pro výpočet denního vyměřovacího základu (a následné mateřské) je ovšem rozhodující hrubá mzda.

  Z ní se spočítá denní vyměřovací základ (zjednodušeně se dá říci, že se spočítají hrubé příjmy za dané období, které se vydělí počtem kalendářních dní – popř. se uplatní vyloučené doby nebo redukční hranice).

  Z příjmu do cca 35 000 Kč hrubého je pak mateřství ve výši 70% z hrubé mzdy. Z vyššího příjmu je to o něco méně (resp. v absolutní rovině, je PPM z vyššího platu vyšší, v rovině % podílu je to ale méně než 70% – aplikují se redukční hranice).

  Orientačně si můžete mateřskou vypočítat v některé kalkulačce na internetu – viz například zde je kalkulačka pro výpočet PPM v roce 2020.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď