Starobní důchod a nemocenská – jak se počítá?

Otázka

Dobrý den, mám k vám prosbu.

Mám důchod, ale stále pokračují v práci. Teď mám nemocenskou, tak bych chtěla vědět, od kdy se počítá těch 70 dní, kdy mi budou platit.

Zda od začátku nemocenské nebo po 14 dnech nemocenské.

Děkuji.

Vyřešeno
, Dana J. 3 roky 1 Odpověď 2911 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Pro běžného zaměstnance platí, že maximální doba, po kterou je nárok na nemocenské dávky, je 380 dní (resp. v některých případech může být nárok na nemocenské dávky i dalších 350 dní, ale to teď pomineme).

  Celková doba, kdy můžete být na placené neschopence, je pak 366 + 14 dní (prvních 14 dní je to náhrada mzdy od zaměstnavatele + 366 dní nemocenské dávky).

  Viz paragraf 26, zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.):

  § 26

  (1) Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 15. kalendářním dnem nařízené karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, pokud nárok na nemocenské trvá až do tohoto dne; podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény, pokud se dále nestanoví jinak. V období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 podpůrčí doba začíná 22. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 22. kalendářním dnem nařízené karantény.

  U starobního důchodce, který během důchodu dále pracuje, je to trochu jiné. Hlavním rozdílem je to, že pracující důchodce má nárok na nemocenské dávky, maximálně po dobu 70 kalendářních dní.

  Zde se těchto 70 kalendářních dní, počítá až od 15 dne. Prvních 14 dní máte nárok na „nemocenskou“ od zaměstnavatele (náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci). A následně od 15 dne máte 70 dní nárok na nemocenské dávky od „státu“.

  Pozor také na to, že těchto 70 dní se nevztahuje na jednu neschopenku (pracovní neschopnost), ale je to celkový limit pro jeden kalendářní rok.

  Pokud by u vás nastala situace, že je to už vaše druhá neschopenka (pracovní neschopnost), v tomto kalendářním roce, pak může nastat situace, kdy budete mít nárok na nemocenské dávky po kratší dobu, nebo dokonce vůbec.

  Pokud byste těch 70 dní vyčerpala třeba již na začátku roku, pak by vám na nemocenské dávky vznikal nárok, zase až v příštím kalendářním roce.

  Viz paragraf 28, zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.):

  § 28

  (1) Nemocenské se poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 15. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání, jde-li o zaměstnance, popřípadě skončilo pojištění, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou nebo o zahraničního zaměstnance; v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 se nemocenské poživatelům těchto důchodů vyplácí od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 22. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 63 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání, jde-li o zaměstnance, popřípadě skončilo pojištění, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou nebo o zahraničního zaměstnance. Při více dočasných pracovních neschopnostech v jednom kalendářním roce se nemocenské vyplácí v tomto roce nejvýše po dobu uvedenou ve větě první. Byla-li podpůrčí doba podle věty první a druhé vyčerpána v jednom kalendářním roce, nevzniká nárok na výplatu nemocenského od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokračuje-li dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa v tomto následujícím kalendářním roce. Nemocenské podle věty první a druhé však nelze vyplácet déle, než by se vyplácelo podle § 26. Poživatelem starobního důchodu se pro účely věty první a druhé rozumí fyzická osoba, která v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény má nárok na výplatu starobního důchodu alespoň po dobu jednoho dne trvání pojištěné činnosti, a to ode dne, kdy nárok na výplatu tohoto důchodu vznikl.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď