Příspěvek na bydlení pro matku samoživitelku

Otázka

Dobrý den,

jsem na nemocenské na rizikovém těhotenství. Potřebuji se přestěhovat z Prahy do Pardubic.

Zůstala jsem sama bez příjmu (na nemocenské jsem už téměř 2 měsíce a ještě jsem nedostala žádné peníze). Proto potřebuji zažádat o příspěvek na bydlení.

Jelikož mám ale 2 psy, nemohu najít žádný vhodný byt k pronájmu. Opravdu hledám bezvýsledně 3 měsíce. Nyní se mi naskytla možnost pronajmout si rodinný dům 3+1 za 16 500 Kč s tím, že otec dítěte mi bude přispívat 3-4000 měsíčně, protože jeden víkend v měsíci tam přespí kvůli dítěti.

Nemůže se stát, že mi příspěvek na bydlení zamítnou, protože je dům drahý? Musím si kvůli kauci a provizi půjčit, proto to musím vědět dopředu.

Děkuji

Vyřešeno
, , Jana F. 4 roky 1 Odpověď 788 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  U příspěvku na bydlení musí být splněny základní podmínky – tedy především to že v daném bytě/domě máte uzavřenu platnou nájemní smlouvu (nebo se jedná o dům/byt v osobním/družstevním vlastnictví).

  Další podmínkou je pak to, že v daném bytě/domě máte trvalé bydliště.

  Kromě těchto dvou hlavních podmínek se pak dokládají náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud byste si o příspěvek na bydlení žádala nyní (leden 2020), pak by se měli dokládat náklady na bydlení za říjen, listopad a prosinec 2020.

  Současně s tím se pak dokládají příjmy (za všechny osoby, které mají v daném bytě trvalé bydliště, resp. patří mezi členy společné domácnosti), také za předchozí kalendářní čtvrtletí.

  Mezi náklady na bydlení se započítává především nájemné a poplatky za služby jako je například platba za plyn, elektřinu, vodu apod. Určitě budete potřebovat od majitele rozpis těchto plateb – viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 25:

  (2) Náklady na bydlení musí být pro nárok a výši příspěvku na bydlení rozepsány na jednotlivé položky podle odstavce 1, náklady za plnění poskytované s užíváním bytu se prokazují podrobným rozpisem jednotlivých služeb. Náklady placené zálohově musí být v pravidelném zúčtovacím období zúčtovány. Zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční.

  Co se týká toho, jak vysoké nájemné budete platit, tak to nehraje až takovou roli. U příspěvku na bydlení to funguje tak, že jsou stanoveny určité normativní náklady na bydlení. Ty se odvíjí od počtu osob (které v daném bytě bydlí), od toho jestli se jedná o nájemní bydlení (nebo byt v osobním/družstevním vlastnictví) a také záleží na velikosti města/obce.

  Pokud máte náklady na bydlení (nájem+služby) vyšší než tyto normativní náklady na bydlení tak vám může být příspěvek na bydlení přiznán maximálně do výše normativních nákladů.
  Je to tedy tak, že sociální dávka příspěvek na bydlení, vám nemusí pokrýt vaše skutečné náklady na bydlení.

  Také byste měla zohlednit to, že na příspěvek na bydlení nebudete mít nárok ihned po nastěhování do nového bydlení. Nárok vám bude vznikat až s určitým zpožděním. Až od doby, kdy budete schopna doložit náklady na bydlení za leden až březen 2020. A také si do nového bydlení musíte vyřídit změnu trvalého bydliště.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď