Podpora v nezaměstnanosti v 60 letech

Otázka

Dobrý den, jak vysokou a jak dlouho mohu pobírat podporu v nezaměstnanosti v tomto případě:

Je mi 60 let, v červnu 2019 skončil můj HPP a byl jsem 4 měsíce v evidenci ÚP a tyto 4 měsíce (7,8,9,10 2019) jsem pobíral podporu.

Od listopadu 2019 jsem získal smlouvu na HPP do konce dubna 2020 (na půl roku).

Pokud firma nebude prosperovat, je možné, že se od 1. 5. 2020 opět ocitnu v evidenci ÚP.

Předem děkuji za odpověď.

Vyřešeno
, Jaromír T. 4 roky 1 Odpověď 712 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Obecně platí, že ve věku 60 roků máte nárok až na 11 měsíců podpory v nezaměstnanosti. Délka doby, po kterou je vám vyplácena podpora v nezaměstnanosti, je odstupňována právě podle věku. Do 50 roků je to 5 měsíců. Od 50 do 55 roků je to 8 měsíců a nad 55 roků je to 11 měsíců.

  V takovém případě pak dostáváte první dva měsíce 65% z průměrné čisté mzdy, druhé dva měsíce 50% z průměrné mzdy a zbytek doby (7 měsíců) je to 45%.

  V případě, že jste byl vedený jako nezaměstnaný a dostával podporu 4 měsíce a následně cca půl roku pracoval, pak budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti v plném rozsahu (celých 11 měsíců) – vyplývá ze Zákona o zaměstnanosti – zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 48:

  § 48

  Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].

  Pouze pokud byste po ukončení předchozí „nezaměstnanosti“ pracoval méně než 3 měsíce, tak byste neměl nárok na celých 11 měsíců, ale pouze na 7 (v tomto případě by se druhá podpora brala jen jako pokračování té předchozí).

  Nebo pokud byste u první podpory vyčerpal celých 11 měsíců, pak by bylo požadováno, abyste odpracoval nejméně 6 měsíců (+ musela by být splněna podmínkami odpracováno nejméně 12 měsíců za poslední dva roky).

  Takže souhrnně, nárok na podporu byste mít měl, v plném rozsahu (tj. díky věku 60 roků by to bylo až 11 měsíců). Výše podpory by se pak odvíjela od vašeho příjmu v aktuálním zaměstnání.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď