Opakovaná neschopenka a nárok na nemocenskou?

Otázka

Dobrý den, od začátku roku jsem byla kvůli problémům se zády v pracovní neschopnosti. V srpnu mi doktor neschopenku ukončil a já se vrátila zpět do práce.

Po návratu do práce se to ale začalo rychle zhoršovat a mě už zase trápí stejné bolesti, jako konci minulého roku.

Zajímalo by mě, jestli mám nárok na další placenou neschopenku? Nebo jestli musím odpracovat alespoň nějakou minimální dobu v zaměstnání?

Děkuji za radu

Vyřešeno
, Laura Z. 3 roky 1 Odpověď 4927 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  V pracovní neschopnosti můžete být teoreticky „neomezenou dobu“. Samotná neschopenka neznamená, že máte automaticky nárok na nemocenské dávky.

  U nemocenských dávek je to tak, že maximální doba nároku na „placenou neschopenku“ je 380 dní (v některých specifických a odůvodněných případech je možné prodloužení až o dalších 350 dní.

  Současně také platí, že jednotlivé pracovní neschopnosti se sčítají. Takže pokud máte několikrát po sobě opakovanou neschopenku (ze stejného nebo i jiného zdravotního důvodu), tak se celková doba sčítala. A to vždy za posledních 380 dní zpět.

  To platí, i když čerpáte nemocenské dávky na základě různých pojištěných činností (změna zaměstnání, kombinace více zaměstnání, kombinace zaměstnání + podnikání apod.).

  Takže například pokud byste v minulém roce nebyla vůbec nemocná a v letošním roce byla v pracovní neschopnosti do konce srpna 2020, pak máte vyčerpáno 243 dní. Pokud byste nyní zahájila další neschopenku, tak byste měla nárok na nemocenské dávky po dobu 137 dní.

  Abyste měla nárok opět na celých 380 dní, musela byste do zahájení opakované neschopenky „pracovat“ alespoň 190 dní (jedná se o dobu účasti na nemocenském pojištění, počítají se všechny kalendářní dny, od ukončení poslední neschopenky do zahájení další neschopenky, pokud jste v té době zaměstnaná).

  Viz paragraf 26, zákon o nemocenském pojištění 187/2006 Sb.:

  § 26 Podpůrčí doba u nemocenského

  (1) Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 15. kalendářním dnem nařízené karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, pokud nárok na nemocenské trvá až do tohoto dne; podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény, pokud se dále nestanoví jinak. V období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 podpůrčí doba začíná 22. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 22. kalendářním dnem nařízené karantény.

  (2) Vznikl-li nárok na nemocenské z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, započítávají se do podpůrčí doby uvedené v odstavci 1 doby předchozích dočasných pracovních neschopností, pokud spadají do období 380 kalendářních dnů před vznikem dočasné pracovní neschopnosti; tento zápočet se provede i v případě, že předchozí dočasná pracovní neschopnost byla uznána pro jinou pojištěnou činnost. Předchozí období dočasné pracovní neschopnosti se započítávají do podpůrčí doby, i když při nich nemocenské nenáleželo. Věta první a druhá se nepoužije v případě, kdy pojištěná činnost trvala aspoň 190 kalendářních dnů od skončení poslední dočasné pracovní neschopnosti.

  (3) Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost dnem, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, považuje se pro účely podpůrčí doby za den vzniku dočasné pracovní neschopnosti následující kalendářní den.

  Takže pokud nyní máte zdravotní problémy, můžete se poradit se svým lékařem a nechat si případně vystavit neschopenku.

  Zpočátku byste určitě měla nárok jak na náhradu mzdy (prvních 14 dní), tak i na nemocenské dávky (od 15 dne). Ale pouze po dobu cca 4,5 měsíce.

  Následně byste mohla být dále v pracovní neschopnosti, ale již by vám nevznikal nárok na nemocenské dávky.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď