Od kdy budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2020?

Otázka

Dobrý den, kdy budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti?

V mém případě 08/2018 – 05/2019 na úřadu práce, z toho 08 – 12/2018 podpora v nezaměstnanosti (nárok byl 5 měsíců, takže vyčerpána).

Od 1. 6. 2019 jsem zaměstnán až dosud.

Bohužel hrozí propouštění, proto bych rád měl jasno, zda a kdy mohu žádat o novou podporu v nezaměstnanosti.

Děkuji

Vyřešeno
, Patrik K. 4 roky 1 Odpověď 254 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Dobrý den,

  Jednou z hlavních podmínek nároku na podporu v nezaměstnanosti je to, že v době posledních dvou let, před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti, máte odpracováno nejméně 12 měsíců. Resp. musíte mít nejméně 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění.

  Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 39:

  § 39

  (1) Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který

  a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou,

  Takže abyste měl nárok na podporu, musíte mít „odpracováno“ nejméně 12 měsíců, nebo je u vás možné započítat tzv. náhradní dobu důchodového pojištění v tomto rozsahu.

  Jako náhradní doba důchodového pojištění se počítá například osobní péče o dítě do 4 roků (mateřská nebo rodičovská), pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, výkon dobrovolnické služby, pracovní neschopnost po skončení pracovního poměru, osobní péče o dítě do 10 roků, které je závislé na pomoci jiné osoby apod. – přesný výčet viz paragraf 41, zákon o zaměstnanosti.

  Na podporu v nezaměstnanosti tedy ve vašem případě můžete mít nárok až v červnu 2020. Resp., požádat byste si o ni mohl až po té, co budete mít odpracován celý rok, tedy zřejmě nejdříve od 1. 6. 2020.

  Pokud by u vás došlo k propuštění ze zaměstnání dříve, pak sice můžete být vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce (minimálně už jen kvůli tomu, aby za vás stát platit zdravotní pojištění), ale nárok na podporu v nezaměstnanosti byste neměl.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď