Nárok na PPM když jsem skončila HPP dohodou?

Otázka

Dobrý den, mám dotaz, zda mám nárok na mateřskou.

Pracovala jsem 2 roky v kuse u jedné firmy na HPP a 31. 10. 2019 jsem ukončila já jako zaměstnanec pracovní poměr dohodou se zaměstnavatelem, ale v tu dobu jsem již byla těhotná. Od 1. 11. 2019 jsem vedena na Úřadu práce.

Termín porodu mám 21. 4. 2020, tudíž bych se vešla i do té ochranné lhůty 180dní.
Mám tedy opravdu nárok na PPM, i když jsem ukončila pracovní poměr dohodou a jsem nyní na ÚP? Bere se i na tohle nějaký ohled?

Děkuji moc za odpověď!

Vyřešeno
Andrea W. 3 roky 1 Odpověď 255 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  To že byl pracovní poměr ukončen dohodou má vliv jen na posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti – resp. na to jak vysoká je vaše podpora v nezaměstnanosti. Pokud je totiž ukončen pracovní poměr dohodou bez uvedení vážného důvodu, pak máte o něco málo nižší podporu v nezaměstnanosti.

  To, jak byl ukončen pracovní poměr, ale nemá žádný vliv na posuzování nároku na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství). Ani na výpočet výše PPM.

  O tom, jestli budete mít nárok na „mateřskou“ (PPM) rozhoduje, jestli jsou splněny podmínky. Tedy minimální doba účasti na nemocenském pojištění v rozsahu nejméně 270 kalendářních dní za poslední dva roky před zahájením PPM. Tuto podmínku splňujete.

  Druhou podmínkou je pak to, abyste po skončení zaměstnání byla v ochranné lhůtě. Ta je až 180 dní od skončení posledního zaměstnání (ve kterém bylo zahájeno těhotenství) – viz paragraf 15, odstavec 2, zákon číslo 187/2006 Sb., zákon o nemocenském pojištění:

  (2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

  Tuto podmínku byste podle toho, co píšete, také měla splňovat.

  Jak byl ukončen pracovní poměr, nebo to, že jste nyní nezaměstnaná na Úřadu práce, pak už nehraje žádnou roli. Tím že jste v ochranné době, měla byste mít nárok na mateřskou, resp. na peněžitou pomoc v mateřství.

  I na výpočet výše PPM nemá současná nezaměstnanost žádný vliv. Výše mateřské by se odvíjela od vašeho příjmu v posledním zaměstnání.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď