Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Abyste měla nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), musíte být účastníkem nemocenského pojištění.

  V případě, že v průběhu studia pracujete na nějaké brigádě, tak bude záležet na formě, jakou je upraven pracovní vztah, a také na výši příjmu.

  Pokud by byla pro danou brigádu sjednána dohoda o provedení práce (DPP), pak vám účast na nemocenském pojištění vzniká jen v těch měsících, kdy váš příjem z brigády přesáhne 10 000 Kč. Za tyto měsíce vám vzniká účast na nemocenském pojištění.

  Pokud by pro danou brigádu byla sjednána dohoda o pracovní činnosti (DPČ), pak vám účast na nemocenském pojištění vzniká, pokud je sjednán příjem od 3000 Kč (od 1. 1. 2021 to je od 3500 Kč).

  Abyste měla nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), pak potřebujete mít v době začátku PPM (tj. 6 – 8týdnů před porodem), alespoň 270 dní účasti na nemocenském pojištění.

  Pokud byste ještě před porodem stihla řádně ukončit studium, tak se vám do doby účasti na nemocenském pojištění může započítat i toto studium.

  Viz paragraf 32, zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 18/2006 Sb.:

  (4) Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle odstavců 2 a 3 se započítává též

  a) doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,

  Další podmínkou je pak to, abyste v době začátku PPM (6-8 týdnů před porodem), byla účastníkem nemocenského pojištění (tj. zaměstnaná v takové práci, kde vám vzniká účast na nemocenském pojištění).

  Nebo abyste případně byla v ochranné době, až 180 dní od skončení takového zaměstnání. U práce na DPP ale ochranná doba nevzniká.

  Pokud byste nesplňovala podmínky pro nárok na PPM, pak budete mít určitě nárok na rodičovský příspěvek, po narození dítěte.

  Na ten budete mít nárok, i jako studentka. Jedná se o 300 000 Kč (pokud by se vám náhodou narodila dvojčata, pak je to 450 000 Kč). Pokud by vám nevznikal nárok na PPM, pak byste mohla rodičovský příspěvek čerpat v měsíční částce do 10 000 Kč.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď