Nárok na mateřskou dovolenou – zaměstnání po skončení studia

Otázka

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, 20. 05. 2019 jsem ukončila úspěšně střední školu s maturitou. Poté jsem do června byla vedena jako student a pak krátce jako nezaměstnaná na ÚP. Od 1. 9. 2019 jsem zaměstnána.

Zajímalo by mě, jestli mám nárok na mateřskou dovolenou. Jsem v 11 týdnu těhotenství a ráda bych od 1. 2. šla na neschopenku, protože to v práci přestávám zvládat (dělám 3 směny).

Předem děkuji za odpověď

Vyřešeno
, Vendula Š. 4 roky 1 Odpověď 441 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Je nutné rozlišovat mezi mateřskou dovolenou a peněžitou pomocí v mateřství. Mateřská dovolená je právě a jenom dovolená (pracovní volno), kterou vám v souvislosti s porodem a péčí o narození dítě poskytuje zaměstnavatel.

  Na mateřskou dovolenou máte nárok jako těhotná v době 6 – 8 týdnů před porodem po dobu 28 týdnů (narodí se jedno dítě) nebo 37 týdnů (narodí se dvě děti). Nejsou zde žádné speciální podmínky. Pokud jste zaměstnána, můžete pak v příslušné době být na mateřské dovolené.

  Něco trochu jiného je ale peněžitá pomoc v mateřství. To je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění.

  Nárok na tuto „mateřskou“ (PPM), máte v případě, že v době jejího zahájení (6-8 týdnů před porodem), jste zaměstnána, nebo že jste případně v ochranné době od skončení posledního zaměstnání (ochranná doba je až 180 dní, pokud ale poslední zaměstnání trvalo kratší dobu, pak je i ochranná doba kratší a odpovídá délce zaměstnání – stejný počet dní).

  Druhou poměrně důležitou podmínkou pro nárok na PPM je pak to, že v době jejího zahájení splňujete podmínku účasti na nemocenském pojištění v délce nejméně 270 kalendářních dní za poslední dva roky.

  Pokud jste během studia nepracovala a tak vám účast na nemocenském pojištění vzniká až v tomto prvním zaměstnání.

  Jako studentka, která úspěšně absolvovala studium, ale máte jednu výjimku. Doba studia se vám může započítat jako doba účasti na nemocenském pojištění. Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 32:

  § 32 Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství

  (1) Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má

  a) pojištěnka, která porodila dítě; před porodem má v době nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu nárok na peněžitou pomoc v mateřství těhotná pojištěnka,

  (2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1). Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění.

  (4) Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle odstavců 2 a 3 se započítává též

  a) doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění22), jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,

  To, že byste nyní, až do porodu byla v pracovní neschopnosti, by pak nemuselo ničemu vadit. Podstatné by bylo, že byste byla stále zaměstnána.

  Vzhledem k tomu, že jako těhotnou nebo během pracovní neschopnosti vás zaměstnavatel ani nemůže propustit, tak byste byla zaměstnána až do porodu (resp. do zahájení mateřské dovolené).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď