Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Nárok na kompenzační bonus pro OSVČ, mají během podzimní epidemie koronaviru COVID (aktuálně za říjen a listopad 2020), především ti podnikatelé, kterým bylo jejich podnikání přímo omezeno nebo zakázáno, některým z mimořádných opatření (nařízení vlády nebo jiné státní instituce).

  (1) Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, a to v kalendářním dni, ve kterém byla tato činnost bezprostředně zakázána nebo omezena opatřením podle § 1.

  Nárok na kompenzační bonus vzniká i v případě, že vaše podnikání sice nebylo přímo zakázáno nebo omezeno, ale pokud 80% svých služeb nebo výrobků, dodáváte nějakému subjektu (jinému OSVČ či firmě), který má podnikání přímo omezeno nebo zakázáno.

  (2) Předmětem kompenzačního bonusu je také výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, a to v kalendářním dni, ve kterém byla tato činnost alespoň z 80 % vyloučena v důsledku bezprostředního zákazu nebo omezení opatřením podle § 1 vztahujícího se na

  a) odběratele zboží, služeb nebo jiných výstupů subjektu kompenzačního bonusu, nejedná-li se o činnost subjektu kompenzačního bonusu, jejíž výstupy lze bez zásadních obtíží poskytovat jinému odběrateli, nebo

  Pokud tedy své výrobky dodáváte pouze hotelům (které mají z nařízení vlády omezenou činnost), a jste schopen doložit, že tyto dodávky představují 80% vašeho podnikání, a že současně nejste schopen dané výrobky „bez zásadních obtíží poskytovat jinému odběrateli“, pak byste měl mít nárok na kompenzační bonus.

  Vzhledem k tomu, že na základě vašeho velmi stručného dotazu opravdu nemohu plně posoudit, zda nárok máte nebo nemáte, tak vám asi bohužel lepší radu neposkytnu.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď