Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  2

  Vzhledem k tomu, že vy sama nejste majitelem daného bytu, ale máte v něm uzavřenu nájemní smlouvu, pak se dá hovořit pouze o tom, že byste uzavřela podnájemní smlouvu (tedy ne nájemní). Nebo by se dalo hovořit o převedení vaší nájemní smlouvy na nového nájemce.

  V obou případech je ale vyžadován souhlas majitele bytu. Tedy souhlas příslušné městské části. Bez tohoto souhlasu, není možné byt „přenechat“ nebo dále „pronajímat“. Pokud byste tak učinila bez souhlasu majitele bytu, pak ti může být bráno jako vážné porušení podmínek nájemní smlouvy a mohlo by to být důvodem k ukončení vaší nájemní smlouvy na tento byt.

  Podmínky ,pro možnost uzavření podnájemní smlouvy nebo obecně „převedení“ obecních bytů se před několika lety poměrně výrazně měnily.

  Dříve bylo běžné, že se nájem obecního bytu „dědil“ nebo stačilo, když nový nájemce žil s tím současným po nějakou dobu v bytě (alespoň formálně – tím, že měl v bytě trvalé bydliště), a pak bylo možné jednoduše provést „přepis“ obecního bytu.

  To už ale delší dobu neplatí. O nějakém přechodu nájemní smlouvy se dá hovořit v zásadě pouze v případě, že zemře nájemce bytu. Pak může nastávat několik různých variant, kdy může nájemní smlouva přejít na pozůstalé. To ale není váš případ.

  Takže pokud byste chtěla byt pronajmout – pak jen se souhlasem majitele bytu. Pokud se má jednat krátkodobý pronájem, třeba z důvodu, že budete několik měsíců (nebo podobně dlouhou dobu), třeba mimo republiku, pak to zpravidla nebývá problém.

  Nemohu to pochopitelně nějak zobecnit, protože podmínky pro možnost podnájmu obecního bytu, si každá obec může stanovit různě. Zpravidla ale nebývá problém s uzavřením podobné podnájemní smlouvy na dobu třeba jeden rok. Při dlouhodobějším podnájmu by to ale již nemuselo být umožněno.

  Obdobné je to i s nějakým „přenecháním“. Podmínky se opět mohou lišit. Zpravidla tomu ale na příslušných úřadech nejsou nijak nakloněni. Roli bude hrát i to, jestli by se mělo jednat o přenechání v rámci nejbližší rodiny.

  Nejlepší bude, když se obrátíte přímo na městský/obecní úřad v místě, kde máte tento byt a tam se informujete na to, jaké jsou konkrétní podmínky v daném místě.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď