Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Doba, kdy jste před zahájením mateřské doma s dítětem (ošetřovné), se započítává do doby pro nárok na mateřskou. Ale jen v určitém ohledu. Jsou zde dvě různé věci.

  Nárok na mateřskou (resp. peněžitou pomoc v mateřství) máte při splnění podmínek. První podmínkou je to, že při zahájení mateřské (čerpání PPM, což je v době 6 – 8 týdnů), máte splněnu minimální dobu účasti na nemocenském pojištění v délce 270 kalendářních dní za poslední dva roky.

  Nemocenské pojištění za vás standardně platí zaměstnavatel v rámci povinných odvodů sociálního pojištění. Nebo si jej případně platíte sama jako OSVČ. Do oněch 270 kalendářních dní se započítávají všechny kalendářní dny, po které trval váš pracovní poměr.

  Tedy vše, od prvního dne v zaměstnání až do jeho skončení. A to včetně víkendů, státních svátků, doby kdy jste byla na dovolené, nebo třeba i právě doby, kdy jste doma s dítětem na OČR, nebo třeba i doba pracovní neschopnosti (pokud byste například byla před porodem v pracovní  neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství). Všechny tyto dny se započítávají do minimální doby nemocenského pojištění.

  Druhá věc je pak výpočet výše „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství). Na výši PPM mají vliv především vaše příjmy. A to příjmy z období posledních 12 kalendářních měsíců před začátkem mateřské (měsíc, ve kterém je PPM zahájena se již nezohledňuje).

  Výše mateřské se počítá na základě vašeho hrubého příjmu. Velmi zjednodušeně se to dá spočítat tak, že sečtete vaše hrubé příjmy za posledních 12 měsíců. A to pouze hrubou mzdu. Pokud jste v této době byla v pracovní neschopnosti a dostávala nemocenské dávky, nebo ošetřovné do výpočtu PPM nezahrnuje. Nemocenská nebo ošetřovné vám tedy nesnižuje výslednou mateřskou.

  A tento součet pak vydělíte počtem dní. Běžně by to bylo za 12 měsíců 365 dní. Pokud jste ale byla v pracovní neschopnosti, nebo doma s dítětem a brala ošetřovné, pak se tyto dny nepočítají (vyloučené dny).

  Takže doba, kdy jste doma s dítětem na „paragrafu“, se vám zohlední v době účasti na nemocenském pojištění. Současně vám ale snížený příjem z ošetřovného nesnižuje výslednou výši mateřské.

  Takže se to vlastně počítá i nepočítá.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď