Mám nárok na odstupné při ukončení pracovního poměru na dobu určitou?

Otázka

Dobrý den, mám u zaměstnavatele podepsanou pracovní smlouvu na dobu určitou. Měla jsem ji původně na rok, a pak jsem ji o rok prodloužila. Teď mi ale zaměstnavatel dal najevo, že už s dalším prodloužením smlouvy nepočítá. Takže asi za dva měsíce budu bez práce.

Zajímalo by mě, jestli mám při ukončení pracovního poměru na dobu určitou nárok na odstupné? Jestli bych dostala zaplacené 3 měsíce odstupného, když tam budu mít odpracované dva roky? A jestli budu mít nárok na podporu v plné výši, nebo jestli se u práce na dobu určitou nějak krátí?

Děkuji za informace

Vyřešeno
, , Eliška T. 3 roky 1 Odpověď 833 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Nárok na odstupné při skončení zaměstnání, máte jen v několika případech, které definuje zákoník práce.

  Jedná se hlavně o situaci, kdy od zaměstnavatele dostáváte výpověď z organizačních důvodů nebo pro nadbytečnost (nebo pokud je pracovní poměr ukončen dohodou z těchto důvodů).

  Viz zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.), paragraf 67:

  § 67 Odstupné
  (1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné

  Důvody pro výpověď jsou pak popsány v paragrafu 52:

  § 52 Výpověď daná zaměstnavatelem
  Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:
  a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

  Dalším případem, kdy máte nárok na odstupné, je situace, kdy musíte zaměstnání ukončit z důvodu nějakého pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo protože jste v daném zaměstnání dosáhla maximální doby expozice (některá riziková pracoviště). Pak je nárok na odstupné dokonce až na 12 měsíců.

  Při výpovědi od zaměstnavatele dostáváte odstupné vy výši 1 – 3 měsíce (průměrnou čistou mzdu).

  Pokud pracujete v zaměstnání méně než 1 roky, pak dostanete zaplacený 1 měsíc odstupného. Pokud pracujete méně než 2 roky, pak jsou to dva měsíce. A pokud pracujete 2 roky a déle, pak vám musí zaměstnavatel vyplatit dostupné za 3 měsíce.

  Pokud ale máte pracovní smlouvu na dobu určitou, pak to není výpověď. Takže podle zákona vám na odstupné nárok nevzniká.

  Na odstupné byste mohla mít nárok jenom v případě, že byste ho měla takto stanoveno například v kolektivní smlouvě.

  Naopak na podporu v nezaměstnanosti máte po skončení práce na dobu určitou standardní nárok. Protože budete mít odpracovány dva roky, tak není důvod, abyste na podporu neměla nárok.

  Budete dostávat podporu vypočítanou z vašeho průměrného čistého platu. Za první dva měsíce to bude 65%, za další dva měsíce to bude 50% a za zbytek doby to bude 45% platu.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď